загрузка...
загрузка...
На головну

Продовження додатка К | Продовження додатка К | Продовження додатка К | Закінчення додатка К | Додаток Л | Закінчення додатка Л | Тематика дипломних робіт для студентів | Тематика дипломних робіт для студентів | Анотації до деяких тем магістерських робіт | Продовження додатка Р |

Продовження додатка Р

  1. IV. ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ ЯК ЛОГІЧНЕ ПРОДОВЖЕННЯ РОЗВИТКУ КЛАСИЧНОГО ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА.
  2. Графічний матеріал виконується на аркушах міліметрового паперу формату А4 та підшивається в додатках до пояснювальнлї записки. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  3. Закінчення додатка К
  4. Закінчення додатка Л
  5. Закінчення додатка Р
  6. Знайомство із середовищем візуального проектування Visual Basic, створення найпростішого додатка.
  7. Продовження додатка 1

Удосконалювання нагляду на цьому етапі може здійснюватися по двох основних напрямках: удосконалювання нагляду за власниками банківських організацій і удосконалювання нагляду за керівниками банків (філій). Важливим моментом на етапі допуску банківських організацій на фінансовий ринок України є розмір їх оплаченого статутного капіталу. Як показав аналіз, сьогодні вимоги до мінімального розміру статутного капіталу банків у залежності від їхньої спеціалізації і місця функціонування можна вважати достатніми.

Другим етапом наглядової діяльності НБУ є попередній (пруденційний/документарний) нагляд, мета якого - забезпечити перевірку виконання банками установлених вимог щодо виконання ними банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ. У процесі аналізу діючої системи економічних нормативів визначені недоліки в розподілі активів на групи ризику, а також позначені проблеми в методиці розрахунку деяких нормативів. Запропоновано більш гнучку систему управління рівнем регулятивного капіталу банків у залежності від їхньої спеціалізації і місця функціонування.

Стверджується, що одним з методів превентивного контролю і попередження ризиків є запропонована схема нагляду за операціями банків у режимі реального часу, суть якої полягає у виявленні конкретних операцій, що суперечать як вимогам нормативно-правової бази НБУ, так і власним внутрішньобанківським положенням, і недопущенні їхнього проведення в оперативному порядку.

Одночасно з попереднім контролем органи банківського нагляду здійснюють поточний контроль за діяльністю банків шляхом їхнього інспектування. Аналіз діючого механізму інспектування банків показав, що в процесі проведення інспекційних перевірок підрозділ банківського нагляду стикається з рядом проблем. На основі їхнього аналізу сформульовано основні напрямки удосконалювання інспектування банків.

Особливий акцент робиться на здійснення нагляду за діяльністю банків на основі системи оцінки ризиків, що складається з трьох компонентів: класифікація ризиків на категорії; визначення критеріїв оцінки для кожної категорії ризику; власне оцінка розміру ризику, якості управління їм, сукупного ризику і напрямку його зміни.Продовження додатка Р | Продовження додатка Р
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати