На головну

ГЛАВА 1. СОЦІОЛОГІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ ЯК ОБЛАСТЬ НАУКОВОГО ЗНАННЯ | Соціологія журналістики: предмет, об'єкт, функції та місце в системі споріднених дисциплін | Місце соціології журналістики серед теорій середнього рівня | Зародження принципу свободи слова в XVII-XVIII ст. | Фактори, що сприяють виникненню соціології журналістики в XIX-початку ХХ ст. | Соціологія преси Макса Вебера | Карл Маркс про вільну пресу | Розвиток соціології журналістики в Росії і СРСР | Дослідження комунікації Гарольда Лассуела | Типологія ефектів ЗМІ |

ГЛАВА 2. СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АУДИТОРИИ ЗМІ, що функціонують в умовах КОНВЕРГЕНЦІЇ

  1. II. Вивчення нового матеріалу.
  2. II. Загальносуднову організація і підготовка одиночного судна до переходу в умовах воєнного часу.
  3. Oslash; В якому випадку фірма, що діє в умовах досконалої конкуренції, повинна припинити виробництво? Якщо P
  4. V.5. Історико-культурологічне вивчення антропогенного ландшафту
  5. Актуальні технології підготовки професійних державних управлінців в сучасних умовах
  6. Аналіз інформаційних потреб заданого об'єкта дослідження і вивчення умов експлуатації комп'ютерної мережі
  7. Анатомічне вивчення малини листя

Журналістика орієнтована на аудиторію, без якої неможливе існування цього соціального інституту. Саме наявність аудиторії робить комунікацію масової, а вивчення аудиторії ЗМІ є одним з найважливіших інструментів вивчення громадської думки та стану масової свідомості в цілому.

У соціології журналістики під аудиторією ЗМІ розуміється стійка соціальна спільність, об'єднана участю в споживанні інформаційної продукції [35].

Аудиторія ЗМІ має двоїсту природу: з одного боку, вона виступає як суб'єкт, що споживає інформацію, а з іншого - як об'єкт постійного інформаційного впливу. Аудиторія інтерактивна, змінюється під впливом споживаної інформації, але, в той же час, змушує і систему ЗМІ міняти структуру і зміст інформації. Аудиторія ЗМІ неоднорідна. Вона структурується, сегментируется відповідно до безлічі критеріїв: вік, освіта, економічним критерієм, етнічним, регіональним та ін. Різні сегменти аудиторії воліють різні види продукції, в різному ступені залучені в процес споживання інформації, мають нерівний доступ до ресурсів.

У соціології журналістики виділяють наступні Характеристики будь-якій аудиторії ЗМІ:

1. величина (Обсяг) аудиторії - основна характеристика аудиторії, є універсальним і уніфікованим показником соціальної значущості, масштабів поширення і впливу каналу інформації. У деяких випадках величина аудиторії обумовлена ??доступністю різних каналів і джерел масової інформації населенню (доступність може бути фізико-технічна, фінансова, фізіологічна, тимчасова, семіотична).

2. стійкість аудиторії - визначається через рівень регулярності використання аудиторією каналу масової інформації.

3. Соціально-демографічні характеристики - структура аудиторії за статтю, віком, освітою, сімейним станом, місцем проживання, рівнем доходів, віросповіданням, національністю.

4. Соціально-професійні характеристики - рід занять, характер і зміст праці, рівень кваліфікації, посаду.

5. Соціально-психологічні характеристики - цінності, соціальні установки і плани, життєві інтереси й уподобання, інформаційні переваги.

Крім того, існує кілька типів аудиторії ЗМІ [36], які диференціюються на трьох рівнях: на рівні системи ЗМІ в цілому, на рівні окремого джерела масової інформації (наприклад, телеаудиторія), на рівні окремого каналу (наприклад, аудиторія ТНТ). Розглянемо типи аудиторії ЗМІ:

1. потенційна аудиторія - все доросле населення країни і діти у віці від 5 років. Може виділятися аудиторія регіональних, спеціалізованих ЗМІ, окремих каналів масової інформації.

2. реальна аудиторія - та частина потенційної аудиторії, яка вступає в контакт із засобами масової інформації, тобто дивиться, слухає, читає.

3. Ні-аудиторія - Різниця між величиною потенційної і реальної аудиторії.

4. регулярна аудиторія - характеризується постійною взаємодією із засобами масової інформації протягом певного, досить тривалого відрізка часу. Її зовнішніми ознаками є, наприклад, підписка на друковане видання або абонентська плата за певний телеканал. нерегулярна аудиторія є частиною реальної, яка вступає в контакт із засобами масової інформації час від часу.

5. цільова (Або розрахункова) аудиторія - частина потенційної аудиторії, на яку з певних соціально-демографічними ознаками розрахований джерело або канал інформації, їх окремі елементи (наприклад, молодіжна аудиторія).

6. елітарна аудиторія - частина масової аудиторії, що відрізняється специфічними інформаційними інтересами і потребами.

7. институционализированная аудиторія - частина потенційної, де споживачами масової інформації виступають державні (політичні або соціальні) інститути.

Дослідження аудиторії ЗМІ різноманітні за своїми цілями, але їх можна умовно розділити на три основних напрямки.

1. Вивчення впливу ЗМІ на аудиторію - Вивчення ефектів або наслідків ЗМІ. При цьому основна увага приділяється візуальним ЗМІ, телебаченню. Останнім часом все більший інтерес викликає і вплив інтернету.

2. Вивчення відносини аудиторії ЗМІ до їхньої продукції. В даному випадку, вивчення аудиторії дозволяє зрозуміти тенденції розвитку масової свідомості, ціннісної динаміки. Цей тип дослідження - вивчення громадської думки.

3. «Вимірювання аудиторії»(Медіаметріческіх дослідження) - збір кількісної інформації про тих, хто споживає продукцію ЗМІ, про затребуваність того чи іншого типу продукції. Це, в першу чергу, визначення рейтингів тих чи інших програм. Даний тип досліджень носить в чистому вигляді комерційний характер.

 Теорія «лідерів думок» П. Лазарсфельда | Ефекти та ефективність ЗМІ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати