Головна

Робоча інструкція | З охорони праці при виконанні лабораторних робіт з предмету "Основи електроніки та мікропроцесорної техніки". | Лабораторне заняття № 1 | Лабораторне заняття №2 | Лабораторне заняття №3 | Лабораторне заняття № 5 | Лабораторне заняття №6 | Лабораторне заняття №7 | Лабораторне заняття №11 | Лабораторне заняття №12 |

Лабораторне заняття № 9

  1. III. Зміст заняття
  2. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
  3. V. Зміст теми заняття
  4. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
  5. V. Зміст теми заняття
  6. V. Зміст теми заняття.
  7. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття

Тема: Дослідження компенсаційного стабілізатора.

Мета:Вивчення основних параметрів компенсаційного стабілізатора та визначен-ня його коефіцієнта корисної дії

Матеріально-технічне забезпечення:регульоване джерело постійної напруги 0-30 В, лабораторний пристрій досліджуваного компенсаційного стабілізатора, ком-бінований прилад Ц-4342, Ц-43101.

Література:Л.1 с.370-375, Л.2 с.217-221, Л. З с. 117-121.

Питання для самопідготовки:

1. Будова та принцип роботи компенсаційного стабілізатора.

2. Структурні схеми компенсаційних стабілізаторів.

3. Основні параметри стабілізаторів.

Виконання роботи:

1. Вивчити зміст і послідовність виконання роботи.

2. Ознайомитись з робочою інструкцією з охорони праці.

3. Записати в таблицю 22 технічну характеристику вимірювальних приладів і облад-нання.

Технічна характеристика вимірювальних пристроїв та обладнання Таблиця 22

Назва приладу Тип Кількість Технічні дані
       
       
       
       

4. Скласти електричну схему компенсаційного стабілізатора постійної напруги (рис.24)

Схема досліджуваного компесаційного стабілізатора

Рис. 24

5. Підключити схему до клем джерела живлення, змінюючи вхідну напругу визначити номінальну напругу на вході та виході стабілізатора.

6. Визначити зміну напруги на вході та виході стабілізатора.

7. Визначити номінальний струм на виході стабілізатора .

8. Визначити відхилення значення вихідного струму від номінального .

9. Обчислити коефіцієнт стабілізації по напрузі:

(27)

10. Обчислити коефіцієнт стабілізації по струму:

(28)

11. Визначити вихідний опір:

(29)

12. Визначити коефіцієнт корисної дії стабілізатора:

(30)

13. Результати вимірювань та обчислень занести в таблицю 23

Результати вимірювань та обчислень Таблиця 23

, В , В , В , В , мА , мА , Ом  
                   

Висновок:

(оцінка параметрів схеми послідовного компенсаційного стабілізатора)

___

Контрольні питання:

1. Поясніть призначення стабілізаторів.___

___

2. В чому полягає різниця між стабілізаторами напруги параметричного та компенсацій-ного типу?___

___

3. З якою метою в компенсаційних стабілізаторах напруги використовують джерело опорної напруги?___

___

4. Як впливає вихідний опір на стабільність роботи стабілізатора?___

___

Оцінка___ Підпис викладача___

 Лабораторне заняття № 8 | Лабораторне заняття № 10
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати