На головну

Робоча інструкція | З охорони праці при виконанні лабораторних робіт з предмету "Основи електроніки та мікропроцесорної техніки". | Лабораторне заняття № 5 | Лабораторне заняття №6 | Лабораторне заняття №7 | Лабораторне заняття № 8 | Лабораторне заняття № 9 | Лабораторне заняття № 10 | Лабораторне заняття №11 | Лабораторне заняття №12 |

Лабораторне заняття №2

  1. III. Зміст заняття
  2. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
  3. V. Зміст теми заняття
  4. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
  5. V. Зміст теми заняття
  6. V. Зміст теми заняття.
  7. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття

Тема: Дослідження напівпровідникового діода.

Мета: Вивчити принцип роботи, характеристики та параметри напівпровідниково-го діода.

Матеріально-технічне забезпечення: Регульоване джерело живлення постійної нап-руги 0-250 В, регульоване джерело живлення постійної напруги 0-6.3 В, лабораторний пристрій досліджуваного діода, прилад комбінований Ц-4342, Ц-43101.

Література: Л.1 с.88-92, Л.2 с.31-38, Л-З с.39-45.

Питання для самопідготовки:

1. Будова, прицип роботи напівпровідникового діода.

2. Параметри напівпровідникових діодів.

З. Вольт-амперна характеристика напівпровідникового діода при прямому і зворотному ввім-кненні в електричне коло.

Виконання роботи:

1. Вивчити зміст і послідовність виконання роботи.

2. Ознайомитись з робочою інструкцією з охорони праці.

3. Записати в таблицю 4 технічну характеристику вимірювальних приладів і обладнання.

Технічна характеристика вимірювальних пристроїв та обладнання Таблиця 4

Назва приладу Тип Кількість Технічні дані
       
       
       
       
       

4. Скласти електричне коло відповідно до схеми (рис.3)

 
 


Схема прямого ввімкнення напівпровідникового діода

Рис.3

5. Підключити схему до клем джерела живлення.

6. Змінюючи пряму напругу від 0 до 1,5 В, виміряти значення прямого струму.

7. Результати вимірювань занести в таблицю 5.

Результати вимірювань Таблиця 5

Uпр, В 0,25 0.5 0.75 1,0 1,25 1,5
Іпр, мА              

8. За даними таблиці 5 побудувати пряму вольт-амперну характеристику напівпровід-никового діода (рис.4) .

 
 


Пряма вольт-амперна характеристика напівпровідникового діода

Рис.4

9. Скласти електричне коло відповідно до схеми (рис.5)

 
 


Схема зворотного ввімкнення напівпровідникового діода

Рис.5

10. Підключити схему до клем джерела живлення.

11. Змінюючи зворотну напругу від 0 до 200 В, виміряти значення зворотного струму.

12. Результати вимірювань занести в (табл. 6)

Результати вимірювань Таблиця 6

Uзв
Ізв, А                  

13. За даними табл.3 побудувати зворотну вольт-амперну характеристику напівпровід-никового діода (рис. 6) .

Пряма вольт-амперна характеристика напівпровідникового діода

Рис. 6

Висновок:

(умови необхідні для проходження прямого струму, робота діода при зворотному ввімкненні)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольні питання:

1. Робота діода при прямому ввімкненні в електричне коло.________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Застосування випрямляльних діодів._________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Для чого використовують паралельне та послідовне з'єднання діодів?_____________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Основні параметри випрямляльних діодів.____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка____________________ Підпис викладача_______________________Лабораторне заняття № 1 | Лабораторне заняття №3
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати