Головна

Шляхи об'єднання посередників | Організація торговельно-посередницької логістики | Інтегрована торговельна логістика | Особливості транспортної логістики | Логістичний підхід у технологічному процесі транспортної галузі | Вибір шляхів переміщення вантажопотоків | Логістичний процес на складі | Комплектація (комісіонування) замовлень та відвантаження | Види складів та основних механізмів | Класифікація складів |

Логістичні інформаційні системи: класифікація, сучасні аспекти розвитку. Сучасні логістичні інформаційно-комп'ютерні технології

Логістичні інформаційні системи, які входять у різні групи, відрізняються своїми функціональними і забезпечувальними підсистемами. Функціональні підсистеми відрізняються складом вирішуваних завдань. Забезпечувальні підсистеми можуть відрізнятися всіма своїми елементами, тобто технічним, інформаційним і математичним забезпеченням (табл. 2).

Планові інформаційні системи створюються на адміністративному рівні управління і служать для прийняття довгострокових рішень стратегічного характеру. Серед вирішуваних завдань можуть бути такі:

-створення й оптимізація ланок логістичного ланцюга;

-управління малозмінними даними;

-планування виробництва;

-загальне управління запасами;

-управління резервами та ін.

У планових інформаційних системах найвищий рівень стандартизації під час вирішення задач, що дозволяє з найменшими труднощами адаптувати стандартне програмне забезпечення.

Диспозитивні інформаційні системи створюються на рівні управління складом або цехом і служать для забезпечення налагодженої роботи логістичних систем. Тут можуть вирішуватися такі завдання:

-детальне управління запасами (місцями складування);

-керування внутрішньоскладським або внутрішньозаводським транспортом;

-відбір вантажів за замовленнями та їх комплектування, облік вантажів, які відправляються, та ін.

У диспозитивних інформаційних системах можливість пристосувати стандартний пакет програм нижча. Це викликано рядом причин, а саме:

-виробничий процес на підприємствах зумовлюється історично і важко піддається суттєвим змінам заради стандартизації;

-структура оброблюваних даних у різних користувачів істотно відрізняється.

Виконавчі інформаційні системи створюються на рівні адміністративного або оперативного управління. Темп обробки інформації у таких системах зумовлений швидкістю її надходження на ЕОМ. Це так званий режим роботи в реальному масштабі часу, який дозволяє отримувати необхідну інформацію про переміщення вантажів у поточний момент часу і, відповідно, вчасно здійснювати адміністративні та керуючі впливи на об'єкт управління. Цими системами можуть вирішуватися різні завдання, зокрема контролювання матеріальних потоків, оперативне управління обслуговуванням виробництва і переміщеннями.

У виконавчих інформаційних системах на оперативному рівні управління застосовують, як правило, індивідуальне програмне забезпечення.

Відповідно до концепції логістики інформаційні системи, які належать до різних груп, інтегруються в єдину інформаційну систему.

Розрізняють вертикальну і горизонтальну інтеграцію.

Вертикальною інтеграцією вважається зв'язок між плановою, диспозитивною і виконавчою системами за допомогою вертикальних інформаційних потоків.

Горизонтальною інтеграцією вважається зв'язок між окремими комплексами завдань у диспозитивних і виконавчих системах за допомогою горизонтальних інформаційних потоків.

У цілому переваги інтегрованих інформаційних систем можна сформулювати так:

· зростає швидкість обміну інформацією;

· зменшується кількість помилок в обліку;

· зменшується обсяг непродуктивної, «паперової» роботи;

· поєднуються раніше розрізнені інформаційні блоки.

Таблиця 2Інформаційні потоки та інформаційні системи в логістиці. | Основні види логістичних інформаційних систем
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати