Головна

Показники використання робочих місць

  1. I. Показники ліквідності і платоспроможності
  2. I. Показники, що характеризують інтереси власників
  3. II. Нормовані показники аероіонного складу повітря
  4. II. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства
  5. II. Порядок утворення та використання грошових коштів на виплату соціальної підтримки.
  6. II. Встановлення максимально раціонального і ефективного розподілу і використання фінансових ресурсів
  7. III. показники рентабельності

1) Коефіцієнт змінності  розраховується як відношення числа людино-днів, відпрацьованих у всіх змінах за звітний період до числа людино-днів, відпрацьованих в найбільш заповненою зміні. Коефіцієнт змінності показує, скільки змін у середньому протягом доби могло працювати підприємство при рівномірному завантаженні змін робочою силою (іншими словами, при рівномірному розподілі робочих по змінах), тобто за умови, що в кожній зміні зайнято стільки людей, скільки працює в найбільш заповненою зміні.

2) Коефіцієнт використання змінного режиму  являє собою відношення коефіцієнта змінності до числа змін роботи підприємства. Цей показник характеризує ступінь рівномірності розподілу робочих по змінах. При рівномірному завантаженні змін коефіцієнт змінності буде дорівнює числу змін роботи підприємства, а сам коефіцієнт використання змінного режиму - 100%. Чим більше відхиляється коефіцієнт використання змінного режиму від 100%, тим менш рівномірно розподіляються робочі по змінах.

3) Коефіцієнт безперервності  дає характеристику використання робочих місць в найбільш заповненою зміні. Він обчислюється як відношення числа відпрацьованих людино-днів у найбільш заповненій зміні за період до числа людино-днів, яке могло бути відпрацьовано в одну зміну за період при повному завантаженні робочих місць.

Різниця між чисельником і знаменником даного коефіцієнта показує втрати робочого часу в найбільш заповненою зміні в результаті неповного завантаження робочих місць.

4) Інтегральний коефіцієнт використання робочих місць  дає узагальнюючу характеристику використання робочих місць у всіх змінах. Він може бути обчислений двома способами:

а) як добуток коефіцієнтів використання змінного режиму  і безперервності :

б) як частка від ділення числа фактично відпрацьованих люд.-днів у всіх змінах за період на число людино-днів, яке могло бути виготовленим за період при повному завантаженні робочих місць у всіх змінах. Різниця між числом відпрацьованих людино-днів у всіх змінах за період і числом людино-днів, яке може бути відпрацьовано у всіх змінах при повному завантаженні робочих місць дозволяє визначити резерви робочого часу в зв'язку з неповним завантаженням робочих місць у всіх змінах.

 Показники робочого часу | Вимірювання рівня продуктивності праці
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати