Головна

Ресурси робочого часу

  1. FuturePerfectпереводітся на російську мову дієсловами майбутнього часу доконаного виду.
  2. II. Метод визначення розрахункового часу евакуації
  3. II. Загальносуднову організація і підготовка одиночного судна до переходу в умовах воєнного часу.
  4. IV. Інтернет ресурси
  5. IV. Розрахунок і коригування часу реверберації
  6. VI. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
  7. А) Випишіть з тексту вирази з приводами часу.

Лекція № 14

СТАТИСТИКА ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

план

1. Ресурси робочого часу

2. Баланс робочого часу

3. Показники робочого часу

4. Показники використання робочих місць

Ресурси робочого часу

Кількість праці, витраченого у виробництві, вимірюється його тривалістю, тобто робочим часом. Основними одиницями виміру робочого часу служать людино-дні і людино-години. Людино-днем вважається день, протягом якого працівник значився в складі персоналу підприємства. День враховується як відпрацьований, якщо працівник з'явився і приступив до роботи незалежно від її тривалості. Відпрацьовану людино-годину - це час фактичної роботи одного працівника. 100 відпрацьованих людино-годин можуть означати 100 годин, відпрацьованих одним працівником за період, 10 годин, відпрацьованих 10 працівниками, і т.д. Облік часу в людино-годинах ведеться, як правило, для категорії робітників, а для інших категорій персоналу зазвичай в якості одиниць виміру застосовуються людино-дні.

Розрізняють такі показники робочого часу:

1. Календарний фонд - число календарних днів, що припадають на всіх працівників підприємства. Він може бути обчислений: 1) шляхом множення середньої облікової чисельності на число календарних днів в періоді; 2) шляхом підсумовування людино-днів явок і неявок на роботу за аналізований період.

2. Табельний фонд визначається шляхом вирахування з календарного фонду часу числа людино-днів неявок у зв'язку зі святковими та Вихідними днями.

3. Максимально можливий фонд дорівнює календарному фонду за вильотом числа людино-днів неявок на роботу в зв'язку зі святковими, вихідними днями і черговими відпустками. Дана категорія характеризує потенційне час, яке могло бути відпрацьовано відповідно до трудового законодавства.

Приклад 14.3. Є такі дані за квітень {в людино-днях): працівниками підприємства відпрацьовано 2884; цілоденні простої 100; неявки на роботу 1516, в тому числі в зв'язку з черговими відпустками 240, вихідними днями 1200. Середньооблікова чисельність становила 150 чол. Ці дані дозволяють розрахувати ряд показників.

1) число людино-днів явок на роботу, яка дорівнює загальній кількості відпрацьованих людино-днів цілоденних простоїв

2884 + 100 = 2984 люд.-дня;

2) календарний фонд часу 2984+ 1516 = 4500 люд.-днів;

3) табельний фонд часу 4500 - 1200 = 3300 люд.-днів;

4) максимально можливий фонд робочого часу: 3300 - 240 = 3060 люд.-днів;

5) календарний фонд часу в травні за умови, що середньооблікова чисельність працівників залишиться без зміни: 150 • 31 = 4650 люд.-днів.

Таблиця 14.1

 Ресурси робочого часу  Використання робочого часу
 1. Календарний фонд - 45002. Святкові і вихідні дні - 12003. Табельний фонд - 33004. Чергові відпустки - 2405. Максимально можливий фонд робочого часу - 3060  1. Фактично відпрацьовано - 28842. Час, не використане з поважних причин - 68В тому числі: через хворобу - 28отпуска але навчанні - 10прочіе неявки з підстав, передбачених законом - 303. Втрати робочого часу - 108В тому числі: цілоденні простої - 100прогули - 2неявкі з дозволу адміністрації - 64. Максимально можливий фонд робочого часу - 3060 (2884 + 68 + 108)

4. Фонд відпрацьованого часу. У кількість відпрацьованих людино-годин включаються всі фактично відпрацьовані працівниками годинник з урахуванням понаднормових і відпрацьованих у святкові та вихідні дні як за основною роботою, так і в порядку сумісництва в цій же організації, в тому числі годинник роботи в службових відрядженнях. У цей показник не включається час внутрішньозмінних простоїв і час, що припадає на період відсутності працівників на роботі через хворобу, відпустки і т.п., незалежно від того, зберігається за ними заробітна плата чи ні.

5. Кількість оплачених людино-годин - це сума відпрацьованих працівниками людино-годин і людино-годин, не відпрацьованих, але оплачених. У цьому показнику враховується час знаходження в щорічних, додаткових та навчальних відпустках, відпустках з ініціативи адміністрації, час виконання державних і громадських обов'язків, навчання в системі підвищення кваліфікації, залучення на сільськогосподарські та інші роботи, скорочення тривалості роботи працівників молодше 18 років, але не включаються людино-години, відпрацьовані через хворобу і оплачені з фонду соціального страхування.

 послідовного інвертора | Показники робочого часу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати