На головну

Тема 2. Спеціальна оцінки умов праці на робочих місцях. | Тема 3. Методика проведення спеціальної оцінки умов праці. | Тема 4. Особливості гігієнічної оцінки умов праці на робочих місцях під час проведення виробничого контролю. | Закони РФ в області охорони праці і | Нормативно-правова основа | В) опалення | Навколишнє середовище людини-сукупність об'єктів, явищ і факторів навколишнього (природного і штучного) середовища, що визначає умови життєдіяльності людини. | Тема 2. Спеціальна оцінки умов праці на робочих місцях. | Застосування результатів проведення спеціальної оцінки умов праці | Терміни проведення спеціальної оцінки умов праці, умови проведення |

E) представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників (за наявності).

  1. Cистема контролю в організації зазвичай складається з
  2. I розділ. Загальні характеристики організації
  3. I) i іонні представники реформаторської педагогіки
  4. I. Загальні відомості щодо організації навчання громадян початковим знанням в області оборони і їх підготовки з основ військової служби, військово-патріотичного виховання
  5. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації
  6. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації (Редькіна, Філонов, Виноградів, Богак, Коваленко)

Примітка: - до суб'єктів малого підприємництва відносяться:

В залежності від середньої чисельності працівників за календарний рік підприємства поділяються на (ст.4. ФЗ №209- Від 24.07.2007 р):
- мікропідприємства - До 50 осіб;
- малі підприємства - Від 50 до 100 осіб;
- Cредние підприємства - Від 101 до 250 чоловік.
 В залежності від виручки (Постановою Уряду РФ від 9 лютого 2013 р N 101):
 - Мікропідприємства - 60 млн. Рублів;
 - Малі підприємства - 400 млн. Рублів;
 - Середні підприємства - 1000 млн. Рублів.

склад і порядок діяльності комісіїзатверджуються наказом (Розпорядженням) роботодавця.

3.4.2. функції комісії і обов'язки роботодавця по організації Соуто:

1) роботодавець зобов'язаний забезпечити проведення спеціальної оцінки умов праці, в тому числі позапланової спеціальної оцінки умов праці, відповідно до ст.17, ч.1 ФЗ «Про Соуто», (ст.4, ч.2, п.1 - ФЗ № 426);

2) організувати і фінансувати проведення спеціальної оцінки умов праці (ст.8, ч.1, ФЗ № 426);

3) надати організації, яка проводить спеціальну оцінку умов праці, необхідні відомості, документи і інформацію, Які передбачені цивільно-правовим договором, згідно зі ст. 8, ч.2 ФЗ «Про Соуто», і які характеризують умови праці на робочих місцях, а також роз'яснення з питань проведення спеціальної оцінки умов праці (ст.4, ч.2, п.2 - ФЗ № 426);

4) не вживати яких би то ні було навмисних дій, спрямованих на звуження кола питань, що підлягають з'ясуванню при проведенні спеціальної оцінки умов праці і впливають на результати її проведення (ст.4, ч.2, п.3- ФЗ «Про Соуто» );

5) Комісія до початку виконання робіт по проведенню спеціальної оцінки умов праці затверджує перелік робочих місць, На яких буде проводитися спеціальна оцінка умов праці, с зазначенням аналогічних робочих місць (Ст.9, ч.5, ФЗ «Про Соуто»);

6) перелік шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів, що підлягають дослідженням (випробувань) та вимірювань, формується комісією виходячи з державних нормативних вимог охорони праці, характеристик технологічного процесу і виробничого устаткування, застосовуваних матеріалів і сировини, результатів раніше проводилися, (випробувань) і вимірювань шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів, а також виходячи з пропозицій працівників (ст.12, ч .2, ФЗ № 426).

7) Комісія приймає Рішенняпро можливості використання результатів вимірювань шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів акредитованою випробувальною лабораторією (центром) при здійсненнівиробничого контролю за умовами праці, але не раніше ніж за шість місяців до проведення спеціальної оцінки умов праці по ПОДАННЯМ експерта організації, яка проводить спеціальну оцінку умов праці. (Ст.12, ч.7, ФЗ «Про Соуто»);

8) Комісія вправі прийняти Рішення про неможливість проведення вимірювань шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів у разі, якщо проведення вимірювань на робочих місцях може створити загрозу для життя працівників, експертів і (або) інших працівників організації, що проводить спеціальну оцінку умов праці, а також інших осіб. Умови праці на таких робочих місцях комісією відносяться до небезпечного класу умов праці без проведення відповідних досліджень (випробувань) і вимірювань. (Ст.12, ч.9, ФЗ «Про Соуто»);

9) Комісія Рішення про неможливість проведення вимірювань, оформляє протоколом, Що містить обґрунтування прийняття цього рішення і є невід'ємною частиною звіту про проведення спеціальної оцінки умов праці. (Ст.12, ч.10, ФЗ «Про Соуто»);

10) роботодавець протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення комісією, направляє в Рострудинспекцию за місцем свого знаходження копію даного протоколу.

(Ст.12, ч.11, ФЗ «Про Соуто»);

13) роботодавець організовує ознайомлення працівників з результатамипроведення спеціальної оцінки умов праці на їх робочих місцях під розпис в строк не пізніше ніж тридцять календарних днів з дня затвердження звіту про проведення спеціальної оцінки умов праці. У зазначений термін не включаються періоди тимчасової непрацездатності працівника, перебування його у відпустці або відрядженні, періоди междувахтового відпочинку. (Ст.15, ч.5, - ФЗ «Про Соуто»);

14) роботодавець зобов'язаний давати працівникові необхідні роз'яснення з питань проведення спеціальної оцінки умов праці на його робочому місці (ст.4, ч.2, п.5 - ФЗ «Про Соуто»

15) роботодавець зобов'язаний реалізовувати заходи, спрямовані на поліпшення умов праці працівників, з урахуванням результатів проведення спеціальної оцінки умов праці. (Ст.4, ч.2, п.6 - ФЗ «Про Соуто»);

16) роботодавець з урахуванням вимог ФЗ про персональні дані та законодавства РФ про державну і про іншої захищеної законом таємниці організовує розміщення на своєму офіційному сайті в "Інтернет" (При наявності такого сайту) зведених даних про результати проведення спеціальної оцінки умов праці в частині встановлення класів (підкласів) умов праці на робочих місцях і переліку заходів щодо поліпшення умов і охорони праці працівників, В строк не пізніше ніж протягом тридцяти календарних днів з дня затвердження звіту про проведення спеціальної оцінки умов праці. (Ст.15, ч.6, ФЗ «Про Соуто»);

17) роботодавець щодо робочих місць, на яких шкідливі і (або) небезпечні виробничі фактори за результатами здійснення ідентифікації НЕ ВИЯВЛЕНО, подає в Рострудинспекцию за місцем свого знаходження деклараціювідповідності умов праці державним нормативним вимогам охорони праці. (Ст.11, ч.1, ФЗ «Про Соуто»);Матеріалів і сировини | Вимоги, що пред'являються до випробувальної лабораторії
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати