Головна

Соціально-економічних систем | У соціально-економічній системі підприємства | Класифікація інформаційних технологій | Технологія автоматизації офісу | | Інформаційна технологія управління | Автоматизація офісу | | Інформаційна технологія експертних систем | Проблеми безпеки інформації |

Системи автоматизації виробничої діяльності підприємств

  1. CAD-системи
  2. D.3. Системи економетричних рівнянь
  3. Grid-системи
  4. I'a-чштіе школи і становлення шкільної системи
  5. I. Аналіз діяльності школярів
  6. I. Ознайомлення дітей з навколишнім в активній діяльності
  7. I. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.

Потреба в автоматизації управлінських процесів вперше була усвідомлена в кінці 60-х - початку 70-х років, коли стало ясно, що управління великою корпорацією підпорядковується тим же законам, що й будь-яка бюрократична структура. Один із законів Паркінсона говорить: "штат організації ніяк не пов'язаний з обсягом виконуваної нею роботи". Іншими словами, з ростом чисельності управлінського персоналу ККД його роботи падає до нуля.

У зв'язку з цим народилася ідея: організувати працю управлінців за допомогою автоматизованої системи приблизно так, як конвеєр організовує працю робітників. У підсумку народилася концепція регулярного менеджменту, що спирається не так на талановитих одинаків, а на формально описані процедури, які роблять ефективним працю кожного управлінця.

У 60-ті роки почалося використання обчислювальної техніки для автоматизації різних областей діяльності підприємств. Тоді ж з'явився клас систем планування потреб в матеріалах (MRP - Material Requirements Planning). В основі функціонування подібних систем лежало поняття специфікації вироби (BOM - Bill Of Materials) і виробничої програми (MPS- Master Production Schedule). Специфікація показувало готовий виріб в розрізі назв компонентів. Виробнича програма містила інформацію про часовому проміжку, вид і кількість готових виробів, запланованих до випуску підприємством. За допомогою BOM і MPS відбувалася процедура розвузлування специфікації, на підставі чого, підприємство отримувало інформацію про потреби в матеріалах для виробництва необхідної кількості готових виробів відповідно до MPS. Потім, інформація про потреби перетворювалася в серію замовлень на закупівлю і виробництво. Також, в даному процесі враховувалася інформація про залишки сировини і матеріалів на складах.

Використання систем MRP дозволило компаніям досягти наступних результатів:

- Знизити рівень запасів сировини і матеріалів на складах - знизити рівень запасів у незавершеному виробництві - підвищити ефективність виробничого циклу - скоротити терміни виконання замовлень

Незважаючи на високу ефективність систем MRP у них був один суттєвий недолік, а саме, вони не враховували в своїй роботі виробничі потужності підприємства. Це призвело до розширення функціональності MRP систем модулем планування потреб в потужностях (CRP - Capacity Requirements Planning). Зв'язок між CRP і MPS дозволяла враховувати наявність необхідних потужностей для виробництва певної кількості готових виробів. Системи MRP мають в своєму складі модуль CRP стали називатися системами планування потреб в матеріалах замкнутого циклу (Closed Loop MRP).

У 80-х роках з'явився новий клас систем - системи планування виробничих ресурсів підприємства (Manufacturing Resource Planning). Через схожість абревіатур такі системи стали називати MRPII.

Основна відмінність MRPII від MRP, полягає в тому, що системи MRPII призначені для планування всіх ресурсів підприємства (включаючи фінансові та кадрові).

 Методи і засоби захисту інформації | Лекція №12
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати