На головну

Використання електронної пошти. | Використання телеконференцій. | Інші сервіси Інтернет, які використовуються у роботі. |

Література

  1. Amp; Література
  2. Amp; Література
  3. IX. ЛІТЕРАТУРА.
  4. VIІІ. Література.
  5. VІ. Література.
  6. XI. Література.
  7. YIII. ЛІТЕРАТУРА.

1. Информатика: Учебник - 3-е перераб. изд. / Под ред. Макаровой Н. В. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 87 с.

2. Н. М. Хохлова Информационные технологии (конспект лекций) М: Приор-издат, 2007. - 192 с.

3. Дибкова Л. М. Інформатика і комп'ютерна техніка. Навчальний посібник. «Академвидав», - К. 2005. - 696 с. (Альма-матер).

4. Информатика. Базовый курс./Симонович С. В. и др. - СПб.: Изд. «Питер», 2004. - 642 с.

5. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник. За ред. Г. А. Шинкаренко та О. В. Шишова - К.: Каравела, 2007. - 640 с.

6. Глинсъкий Я. М., Ряжсъка В. A. Internet. Навч. посіб.- Львів: 2005. -192с.

7. Антонов К. Н., Прокди Р. Г. и др. Легкий самоучитель раб. в Интернете. + Видеокурс (CD). - СПб: «Наука и техника», 2009.- 224 с.

8. Бондаренко В. Г. Гребенніков В. О. Сучасні i майбутні інфокомунікаційні технології України. -К.: «Радіоаматор», 2004.

9. Л. Ф. Соловьева Сетевые технологии. Учеб.-практикум + Электронный учебник на CD. - Спб.: БХВ - Санкт-Петербург, 2004. - 416 с.

10. Интернет с нуля! Под ред. Н. А. Домина. Учеб. пособ.: книга + Видеокурс на CD. - М.: Лучшие книги, 2003. -352 с.

11. В. Попов. Практикум по Интернет - техн. - СПб: «Питер», 2002.- 476с.

12. Фафенберг Б., Уолт Д. Толковый словарь по компьютерным технологиям и Internet. - 6-е изд. - К.: Диалектика, 1996. -480 с.

13. Гринчак О. В., Коваленко О. М. Комп'ютерні мережі і телекомунікації. Навч.посібник. Умань, 2003. 198с.

14. Обучение работе с Internet+сист. контроля. Учеб. курс на CD. Программа разраб. AG Group, Батенко Е., Кравецкий Г., К., Украина. 2001

15. TeachPro Internet 2000 Мультимедийный самоучитель для начинающих. Учебный курс на CD. Teach Pro. М., 2000.

16. TeachPro Оutlook 2000 Мультимедийный самоучитель для начинающих Учебный курс на CD. Teach Pro. М., 2000.

В зміст

 Використання мобільного зв'язку. | Складність ліквідації фірми (наскільки складно буде припинити ділову активність, зазнавши краху).
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати