Головна

Послідовні контейнери | Алгоритми | Ітератори | До програми включений заголовочний файл ALGORITHM. В цьому файлі містяться оголошення алгоритмів STL. | Функціональні об'єкти | Функції користувача замість функціональних об'єктів | Додавання _if до аргументів | Вектори | Черги з двостороннім доступом | Ітератори як інтелектуальні вказівники |

Set <int> intSet; // створює множину значень int

  1. CREATE IDEF BOX (F11) створює один блок
  2. List<int>::iteratot iter; //ітератор для цілочисельного списку
  3. Ал Сувеїлан Х. Загальна характеристика концепцій справедливості в античній та середньовічній філософії( огляд визначень) // Філософська думка, 2001. - 3. - С. 60-71.
  4. Визначення початкових значень моделі
  5. Знаходження найбільших (найменших) значень функції однієї змінної
  6. значення аргумента визначаю за лінійною інтерполяцією табличних значень при та .

Або

Multiset <employee> machinists; // створює мультимножину значень типу employee

Таблиця 9.2

Основні асоціативні контейнери

Контейнер Характеристики
Множина Зберігає тільки ключові об'єкти. Кожному значенню відповідає один ключ
Мультимножина Зберігає тільки ключові об'єкти. Одному значенню може відповідати кілька ключів
Відображення Асоціює ключовий об'єкт з об'єктом, що зберігає значення (цільовим). Одному значенню відповідає один ключ
Мультивідображення Асоціює ключовий об'єкт з об'єктом, що зберігає значення (цільовим). Одному значенню може відповідати кілька ключів.

Методи

Алгоритми - це робочі інструменти STL, що виконують складні операції типу сортування і пошуку. Однак для виконання простіших операцій, специфічних для конкретного контейнера, потрібні методи.

В таблиці 9.3 представлені деякі найпопулярніші методи, імена та призначення яких спільні для більшості класів контейнерів.

Таблиця 9.3

Деякі методи, спільні для всіх контейнерів

Ім'я Призначення
size() Повертає число елементів у контейнері
empty() Повертає true, якщо контейнер порожній
max_size Повертає максимально допустимий розмір контейнера
begin() Повертає ітератор на початок контейнера (ітерації будуть відбуватися в прямому напрямку)
end() Повертає ітератор на останню позицію в контейнері (ітерації в прямому напрямку закінчені)
rbegin() Повертає ітератор на кінець контейнера (ітерації будуть відбуватися в зворотньому напрямку)
rend() Повертає ітератор на початок контейнера (ітерації у зворотньому напрямку закінчені)


Асоціативні контейнери | Адаптери контейнерів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати