На головну

Аналіз сучасного стану ринку

  1. B. Аналіз документів
  2. III-IV рівні. Курація хворих. Аналіз результатів обстеження і лікування. Форма перевірки: протокол обстеження, усне чи письмове опитування, вирішення ситуаційних задач.
  3. III. Порядок збору, узагальнення та аналізу інформації про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення
  4. LL(1)-синтаксичний аналізатор для мови Pascal
  5. SWOT - аналіз
  6. SWOT-аналіз "МУКАЧІВСЬКОЇ ЛИЖНОЇ ФАБРИКИ "ТИСА"".
  7. V Диригентсько-виконавський аналіз

- аналіз номенклатури товарів на закордонних ринках;

- конкурентні переваги товарів на експорт;

- положення підприємства на закордонних ринках;

- відповідність продукції, що реалізується на зовнішніх ринках вимогам, стандартам та потребам споживача;

- загальна оцінка ефективності діяльності підприємства на конкретно заданому ринку.

2) Аналіз можливостей підприємства у майбутньому:

- зіставлення положення фірми з ємністю майбутнього ринку;

- аналіз власних науково-дослідних робіт та їх зіставлення із світовими тенденціями;

- прогноз розвитку техніко-експлуатаційних і споживчих властивостей продукції;

- аналіз можливостей виходу на інші перспективні ринки.

3) Аналіз зовнішньоторговельної політики:

- національна зовнішньоторговельна політика;

- зовнішньоторговельна політика країни експорту та її вплив на діяльність підприємства;

- зовнішньоторговельна політика країни імпорту та її вплив на діяльність підприємства.

4) Аналіз тенденцій у світовій економіці:

- аналіз кон'юнктури світового ринку;

- аналіз тенденцій валютного ринку;

- аналіз стану конкуренції на світовому ринку;

- тенденції споживацьких переваг на товарному ринку.

Після ретельного аналізу середовища здійснення зовнішньоекономічної діяльності стає можливим здійснення наступного етапу розробки стратегії - формування стратегічних цілей.

Незалежно від того, якої зовнішньоекономічної стратегії дотримується компанія, перед більшістю стоїть фундаментальна мета: збільшення частки ринку, зростання доходів і прибутків. У більшості випадків досягнення цих цілей забезпечується за допомогою проникнення компанії на нові ринки або за допомогою виведення нових продуктів на ринки, де компанія вже є присутньою.

Здатність компанії добитися цього залежить від глибини розуміння умов, що склалися на цьому географічному або товарному ринку.

Щоб досягти успіху у збільшенні долі на ринку, доходів і прибутків, компанії повинні здійснити наступні три етапи:

1) оцінка альтернативних ринків;

2) оцінка витрат, вигод і ризиків при проникненні на кожного з цих ринків;

3) вибір тих ринків, які мають найбільший потенціал спершу або розширення діяльності компанії.

Стратегічні цілі

У контексті місії компанії, а також результатів SWOT- аналізу та аналізу специфічних сторін ЗЕД зовнішньоекономічне стратегічне планування зводиться головним чином до встановлення стратегічних цілей ЗЕД. Стратегічні цілі - це поставлені перед зовнішньоекономічною фірмою (відділом) завдання, які мають бути виконані згідно з конкретним планом дій. Стратегічні цілі за визначенням мають бути:

- вимірними;

- досяжними;| Обмеженими в часі.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати