На головну

Практичне заняття 1. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у сфері поводження з відходами

  1. III. Зміст заняття
  2. IX. Матеріали методичного забезпечення основного етапу роботи.
  3. V. Зміст теми заняття
  4. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
  5. V. Зміст теми заняття
  6. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
  7. V. Зміст теми заняття.

1. Правова характеристика поводження з відходами. Види операцій поводження з відходами.

2. Повноваження органів державної виконавчої влади у сфері поводження з відходами.

3. Правове регулювання надання дозволів та лімітів на розміщення відходів.

4. Правові засади здійснення контролю, нагляду та експертиз у сфері поводження з відходами.

5. Державний облік, ведення реєстрів, паспортизація, моніторинг та інформаційне забезпечення у сфері поводження з відходами як засоби забезпечення екологічної безпеки.

6. Застосування запобіжних заходів у сфері поводження з відходами як елемент механізму правового забезпечення екологічної безпеки громадян.

7. Правові засади обов'язкового та добровільного страхування у сфері поводження з відходами як економіко-правового засобу забезпечення екологічної безпеки.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Правова природа Жовтого та Зеленого переліків відходів.

2. Відходи як об'єкт права власності. Правові вимоги до власників відходів, а також місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення екологічної безпеки.

3. Загальна характеристика засобів правового стимулювання щодо утилізації відходів та зменшення обсягів їх утворення.

4. Технічне регулювання як засіб забезпечення екологічної безпеки у сфері поводження з відходами. Правові засади стандартизації та нормування у сфері поводження з відходами.

5. Організаційно-правові засади участі громадськості у прийнятті рішень, які стосуються екологічної безпеки у сфері поводження з відходами.

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 51, 25, 26, 61, 153, 154, 288.

Додаткові джерела: 152, 231, 232, 233.

Нормативно-правові акти: 21, 45, 152, 158, 185, 292, 296, 297, 309, 310.

Частина 3. Міжнародно-правове співробітництво України в галузі екології (міжнародне екологічне право)

Тема 28. Науково-теоретичні засади міжнародно-правового регулювання в галузі екології (3 год.)

Лекція 1. Науково-теоретичні засади міжнародного екологічного права (1 год.)

Передумови та чинники співробітництва держав у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Поняття та розвиток міжнародного екологічного співробітництва як передумова формування міжнародного екологічного права. Етапи розвитку міжнародно-правового співробітництва.

Наукові визначення поняття та змісту міжнародного екологічного права.

Функції міжнародного екологічного права.

Співвідношення міжнародного екологічного права та екологічного права України. Місце міжнародного екологічного права в системі сучасного міжнародного права та його співвідношення з різними галузями міжнародного права.

Предмет регулювання міжнародного екологічного права, його особливості.

Види та сфери міжнародних відносин в сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Поняття та види об'єктів міжнародного екологічного права та їх класифікація.

Суб'єкти міжнародного екологічного права: поняття та особливості правового статусу.

Завдання для самостійної роботи (2 год):

1. Передумови формування міжнародного екологічного права.

2. Поняття міжнародного екологічного права та його зміст.

3. Предмет міжнародного екологічного права.

4. Класифікація міжнародних правовідносин в галузі охорони навколишнього середовища.

5. Об'єкти міжнародного екологічного права: їх особливості та види. Юрисдикція як елемент міжнародно-правового режиму природних ресурсів, об'єктів та комплексів.

6. Етапи формування міжнародного екологічного права.

7. Функції міжнародного екологічного права.

8. Співвідношення та взаємодія міжнародного екологічного права із національним законодавством. Механізм дії міжнародно-правових екологічних норм.

Рекомендована література:

Основні джерела: 153, 154, 441, 440, 502, 503.

Додаткові джерела: 4, 89, 151, 221, 333, 491.

Нормативно-правові акти: 1, 84, 310-328, 330-332.

 Практичне заняття 1. Правові засади забезпечення харчової, біологічної, генетичної та фармацевтичної безпеки як складових екологічної безпеки | Лекція 1. Принципи та джерела міжнародного екологічного права

Практичне заняття 1. Атмосфероохоронне право України (1 год.). | Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовним модулем 2. | Частина 1. Природоохоронне право | Тема 16. Правовий режим рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон (територій, ресурсів) та курортів в Україні (8 год.). | Практичне заняття 1. Правовий режим національної екологічної мережі України | Тема 18. Правовий режим виключної (морської) економічної зони України та континентального шельфу (7 год.). | Практичне заняття 1. Юридична природа забезпечення екологічної безпеки | Практичне заняття № 1. Державне управління та регулювання в сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні | Практичне заняття 1. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у промисловості та на транспорті | Практичне заняття 1. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у сільському господарстві |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати