Головна

Лекція № 19 (2 години) | Логіка освітнього процесу і структура процесу засвоєння знань | Єдність освітньої, виховної та розвиваючої функцій навчання. Цілісність освітнього процесу | Аналіз сучасних дидактичних концепцій | поняття дидактики | моделі навчання | Дидактичні закони і закономірності | Лекція № 21 (2 години) | Сутність навчання як педагогічного процесу і його завдання. | Визначення змісту навчальних занять. |

Визначення цільового компонента навчання.

  1. I. 4. Які типи хвиль існують в природі, техніці? Які хвилі називаються пружними? Дайте визначення поздовжніх і поперечних пружних хвиль.
  2. I. Визначення рівнянь лінійної регресії
  3. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 1 сторінка
  4. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 2 сторінка
  5. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 3 сторінка
  6. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 4 сторінка
  7. II етап - Запит котирувань і визначення переможця

Організація процесу навчання насамперед пов'язана з чітким визначенням його цілей, а також усвідомленням і прийняттям цих цілей учнями. Мета навчання - це не що інше, як ідеальне (уявне) передбачення його кінцевих результатів, т. Е. Того, до чого повинні прагнути педагог і учні.

У цьому сенсі цільові установки навчання роблять для учнів зрозумілими сенс і способи організації навчально-пізнавальної діяльності та істотно впливають на її активізацію.

Практичне визначення цілей навчання - процес досить складний і вимагає від педагога ретельного продумування. Слід, однак, пам'ятати, що як в системі навчання взагалі, так і при проведенні кожного навчального заняття окремо вирішуються три основні групи взаємопов'язаних цілей. До першої з них відносяться мети освітні (Оволодіння знаннями, вміннями і навичками), до другої - мети розвиваючі (Розвиток мислення, пам'яті, творчих здібностей) і до третьої мети виховні (Формування наукового світогляду, моральності і естетичної культури). Звідси випливає, що, проектуючи проведення навчальних занять, педагогу потрібно детально визначати як освітні, так і розвивально-виховні цілі, а також той рівень, на якому будуть вирішуватися ці цільові установки. Так, на одних заняттях буде проводитися загальне ознайомлення з новою темою, на інших - переважати засвоєння теоретичного боку досліджуваного матеріалу, на третє - головним буде вироблення практичних умінь і навичок, на четверте - перевірка знань і т.д. Все це необхідно доводити до свідомості учнів, щоб вони добре розуміли цільову спрямованість своєї навчально-пізнавальної діяльності.

 Внутрішня структура процесу навчання і відображення в ній характеру навчально-пізнавальної діяльності учнів. | І мотивів навчання. Поняття про рушійні сили навчання.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати