На головну

Поняття митного оформлення | Види митного оформлення | Місце, час і правила митного оформлення | Декларант, його права та обов'язки | митний перевізник | Форма декларування товарів і транспортних засобів | Порядок декларування товарів і транспортних засобів | Особливості митного оформлення окремих видів товарів | Тема 7. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ | Види митного контролю |

Порядок митного контролю

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. Cистема контролю в організації зазвичай складається з
  3. I. Організація практики та порядок її проходження.
  4. II. Обов'язки чергового диспетчера ЕДДС і порядок його дій
  5. II. Порядок ведення журналу поїзних телефонограм
  6. II. Порядок виконання
  7. II. Порядок виконання курсової роботи

Подання товарів і транспортних засобів до митного контролю виражається в повідомленні митного органу про їх прибуття на митну територію Російської Федерації і доставці до місця митного оформлення (при ввезенні) або в місце митного оформлення та доставку в пункт пропуску на митному кордоні (при вивезенні за межі митної території Російської Федерації).

У місці початку і закінчення митного контролю доставлені товари і транспортні засоби представляються, а документи на них вручаються митному органу не пізніше 30 хвилин після прибуття товару та транспортного засобу, а в разі прибуття їх поза часом роботи митного органу - не пізніше 30 хвилин після настання часу роботи цього митного органу.

Повідомлення митного органу про ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію і вивезення з митної території і їх уявлення до митного контролю є обов'язком перевізника. При вивезенні товарів і транспортних засобів за межі митної території Російської Федерації допускається повідомлення митного органу також особою, що здійснює переміщення товарів і транспортних засобів (декларантом).

Повідомлення митного органу виражається в пред'явленні гарантійного зобов'язання одержувача (відправника) товару про оплату митних зборів і зборів, податку на додану вартість і акцизів у разі неподання товару в митницю призначення та рахунки-фактури на товар. Гарантійне зобов'язання і рахунок-фактура не подаються при перевезенні товарів державними залізницями при перевезенні товарів, що походять з держав, яким Російською Федерацією надано режим ввезення товарів без обкладання митом, податком на додану вартість і акцизами; при перевезенні тих товарів, які не обкладаються митом, податком на додану вартість і акцизом, а також в разі перевезення товарів відповідно до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДТ митним перевізником.

Доставка товарів, транспортних засобів і документів на них від митниці відправлення до митниці призначення проводиться за процедурою внутрішнього митного транзиту (ВТТ) зі складанням документа контролю доставки (ДКД).

Перший етап: Формально-логічний і нетарифний контроль

На першому етапі контроль проводиться шляхом прийому документів та вантажних митних декларацій від декларанта, їх реєстрації та організації зберігання архіву вищеназваних документів в загальному процесі митного оформлення і митного контролю.

Одночасно з ВМД подаються документи необхідні для митних цілей. Перелік документів, що додаються вноситься декларантом в спеціальну опис, яка складається в 2-х примірниках і подається разом з ВМД.

Посадова особа митного органу, яка проводить митне оформлення проводить наступні дії:

- Перевіряє дотримання умов, необхідних для прийняття митної декларації (включаючи перевірку дотримання порядку здійснення попередніх операцій);

- Проводить прийом митної декларації та інших документів, що підлягають обов'язковому поданням митному органу, а також електронної копії митної декларації;

- Реєструє митну декларацію, здійснює загальну перевірку митної декларації та її електронної копії на відповідність діючим правилам заповнення згідно заявленому режиму, а також звіряє відповідність електронної копії митної декларації паперовому носієві;

- Здійснює облік митних декларацій, за якими митне оформлення не завершено.

Після закінчення етапу формально-логічного і нетарифного контролю на зворотному боці першого аркуша ВМД робиться запис «Перевірено», яка завіряється підписом та особистою номерною печаткою (ЛНП) проводив перевірку посадової особи, і проставляється дата, час закінчення перевірки.

Другий етап: Контроль митної вартості

На наступному етапі здійснення контролю проводиться перевірка відповідності коду товару та країни походження ТН ЗЕД, а також перевіряється дотримання заходів нетарифного регулювання.

В ході здійснення контрольної діяльності посадові особи оцінюють достовірність і повноту відомостей, заявлених у ВМД для ідентифікації товару (графа 31 ВМД), правильність визначення коду товару та країни походження відповідно до загальноприйнятої класифікації, перевіряють кількісні дані про товар (кількість місць, вага і т . Д.).

Посадова особа на цьому етапі проводить наступні дії:

- Підтверджує факт наявності всіх необхідних для цілей валютного контролю документів;

- Перевіряє відповідність умов зовнішньоторговельних договорів та інших документів, на підставі яких проводиться митне оформлення, вимогам чинного валютного законодавства;

- Звіряє відомості, заявлені у ВМД, інформації, що міститься в документах, поданих для здійснення валютного контролю;

- Оцінює правильність заяви митної вартості, збирає додаткову інформацію, необхідну для підтвердження митної вартості, коригування митної вартості (в разі необхідності);

Якщо в результаті перевірки заявленої митної вартості та проведенні валютного контролю у посадової особи відсутні будь-які зауваження, посадова особа робить запис у документі митної вартості (ДМВ) - «ТС прийнята», робить запис «Перевірено» в ВМД на звороті першого аркуша із зазначенням дати, часу закінчення перевірки, запевнивши її підписом і ЛНП. Після цього посадова особа митного органу передає ВМД на наступний етап.

У разі виявлення неточності або помилки у визначенні митної вартості, які мають технічний або арифметичний характер (пропуск знака, зайвий знак), посадова особа зобов'язана, повідомивши начальнику відділу митного оформлення і митного контролю і отримавши його дозвіл, або прийняти внесені декларантом виправлення у ВМД ( ДТС), зробити відповідні записи в спеціальних графах ДТС «Для відміток митниці» і запевнити їх підписом та ОНП; або вимагати заповнення нового бланка ДТЗ (ВМД).

При коригуванні митної вартості посадова особа зобов'язана вжити подану декларантом форму «Коригування митної вартості та митних платежів» (КТС) і занести її в опис, що додається до ВМД; зробити відповідні позначки в ДТЗ і ВМД і передати документи на наступний етап контролю.

Третій етап: Контроль митних платежів

На цьому етапі посадовою особою проводиться перевірка:

- Наявності в особи, відповідальної за сплату митних платежів, заборгованості по сплаті митних платежів, відсотків за використану відстрочку або за розстрочку сплати митних платежів за раніше виробленим постачання, сум штрафів при вчинені порушення митних правил, пені за прострочення сплати митних платежів;

- Дотримання декларантом встановлених термінів подачі і правил заповнення ВМД (паперовій та електронній копій);

- Обґрунтованості заявлених тарифних і податкових пільг і преференцій;

правильності обчислення митних платежів та дотримання умов заявленого митного режиму зі сплати митних платежів або забезпечення їх сплати.

По завершенні перевірки посадова особа на зворотному боці першого примірника ВМД робить запис «Перевірено», проставляє дату, час закінчення перевірки, підпис і ЛНП.

Четвертий етап: Огляд та випуск

На цьому етапі проводиться перевірка проходження попередніх етапів митного оформлення.

При проведенні доглядових операцій посадова особа вирішує наступні завдання:

- Встановлення законності переміщення вантажів через митний кордон РФ;

- Виявлення і запобігання ввезення або вивезення заборонених до ввезення або вивезення товарів;

- Виявлення прихованих від митного контролю у транспортних засобах і вантажах товарів, цінностей та інших предметів;

- Перевірка відповідності опису і характеристик товарів, зазначених у документах, фактично пред'явленим;

- Визначення суб'єктивних характеристик товарів і партій товарів.

Після завершення операцій з догляду та випуску товарів посадова особа митного органу проставляє в ВМД друк «Випуск дозволено» і передає весь пакет документів на етап прийому, реєстрації та обліку митних декларацій.Місце і час здійснення митного контролю | Валютний контроль
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати