Головна

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ | Економічна суть дебіторської і кредиторської заборгованості | Аналіз дебіторської заборгованості | Аналіз кредиторської заборгованості | Середньорічна КЗ / річна чиста реалізація) * 365. | Завдання, об'єкти, етапи аналізу фінансових результатів | Порядок формування фінансових результатів | Прибуток (збиток) від звичайної діяльності | Система показників рентабельності | Аналіз рентабельності продукції |

Суть і значення забезпечення аналізу інвестиційної діяльності

  1. B,C-довільні значення. 1 страница
  2. D. Штучні консервовані, біологічні стимулятори, смакового призначення
  3. II. Визначення коефіцієнтів світловідбиття оздоблювальних матеріалів.
  4. II. Відмітки про прибуття на місце практики, призначення, переводи і вибуття
  5. III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
  6. III. Порядок збору, узагальнення та аналізу інформації про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення
  7. IX. Матеріали методичного забезпечення основного етапу роботи.

Під інвестиціями розуміють діяльність по вкладенню грошових коштів на відносно тривалий час у виробничі проекти, цінні папери, нерухомість, статутні фонди інших підприємств, колекції, дорогоцінні метали і інші об'єкти, ринкова вартість яких постійно зростає і дає власнику дохід у вигляді відсотків, дивідендів, прибутків від перепродажу і т.п. У загальному розумінні інвестиціями називають довгострокове вкладення засобу (на період зверху 1 роки).

По об'єкту вкладень інвестиції діляться на фінансові і реальні.

Фінансові інвестиції - це вкладення засобів в різноманітні фінансові інструменти, такі як цінні папери, депозити, цільові банківські внески, паї, долі, вкладення до статутних фондів інших підприємств.

Реальні інвестиції - це вкладення засобів в матеріальні і нематеріальні активи. До матеріальних об'єктів інвестування належать: удома, споруди, устаткування, дорогоцінні метали, колекції, інші товарно-матеріальні цінності. До цієї групи включають інвестиції у відтворення і приріст основних фондів, які здійснюються у формі капітальних вкладень.

Інвестиції в нематеріальні активи включають вкладення в патенти, ліцензії, «ноу-хау», в технічну, науково-практичну, технологічну і проектно-кошторисну документацію; у майнові права, які витікають з авторського права; у інтелектуальні цінності; у права користування землею, водою, ресурсами, спорудами, устаткуванням (оренда); у інші майнові права. З цієї групи інвестицій іноді виділяють інновації - вкладення в нововведення, а також інтелектуальну форму інвестування - вкладення в творчий потенціал суспільства. Інвестиційна діяльність підприємств регламентується чинним законодавством, згідно якому в більшості країн суб'єкти господарювання можуть здійснювати як фінансові, так і реальні інвестиції.

Завдання аналізу інвестиційної діяльності:

- загальна оцінка інвестиційних потреб;

- вибір напрямів інвестиційної діяльності і інвестиційних проектів підприємств;

- аналіз форм інвестування і розрахунок ризику по формах вкладення інфляції;

- аналіз прибутковості фінансових інвестицій;

- аналіз ефективності інвестиційних проектів і розробка заходів поліпшення інвестиційної діяльності підприємств.

Основні об'єкти аналізу інвестиційної діяльності:

- об'єм інвестицій (їх видів);

- структура інвестицій.

Етапи аналізу інвестиційної діяльності

- аналіз інвестиційної привабливості;

- аналіз інвестиційних проектів:

а) способи оцінки, які базуються на даних бухгалтерського обліку;

б) способи оцінки, які засновані на дисконтуванні;

- аналіз фінансових інвестицій.Розрахунок резервів зростання прибули і рентабельності | Інформаційна база для аналізу інвестиційної діяльності
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати