Головна

ЗМІСТ ПРИМІТОК ДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ | ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ | Економічна суть дебіторської і кредиторської заборгованості | Аналіз дебіторської заборгованості | Аналіз кредиторської заборгованості | Середньорічна КЗ / річна чиста реалізація) * 365. | Завдання, об'єкти, етапи аналізу фінансових результатів | Порядок формування фінансових результатів | Прибуток (збиток) від звичайної діяльності | Система показників рентабельності |

Розрахунок резервів зростання прибули і рентабельності

  1. III. Показники рентабельності
  2. IV. Світлотехнічний розрахунок.
  3. Акціонерні товариства, поняття акцій, облігацій. Розрахунок курсу акцій.
  4. Аналіз беззбитковості проекту, шляхом розрахунку точки беззбитковості та порогу рентабельності проекту
  5. Аналіз впливу іноземних інвестицій на економічне зростання приймаючих країн
  6. Аналіз впливу на собівартість окремих груп продукції за рівнем їх рентабельності
  7. Аналіз рентабельності

Максимізація прибули і мінімізація збитку - одна з цілей діяльності будь-якого підприємства. Тому особлива увага в ході аналізу фінансових результатів відводиться резервам зростання прибули і, відповідно, зменшення збитку.

Резервами зростання прибутку є кількісно вимірні можливості її збільшення за рахунок зміни чинників, які впливають на неї, а також недопущення (попередження) збитків від інших видів діяльності.

Визначення (прогнозування) розмірів резервів, їх мобілізація і використання базуються на науково обгрунтованій методиці. Основними джерелами резервів збільшення прибутку є:

1) збільшення об'єму реалізації продукції. Для визначення резервів зростання прибули за рахунок зміни об'єму реалізації продукції необхідно різницю в об'ємах реалізації помножити на фактичний прибуток по певним видом продукції. Сума таких резервів по різних видах продукції складе загальний резерв зростання прибули за рахунок зміни об'єму реалізації. Джерелами інформації для визначення резерву є результати аналізу випуску і реалізації продукції;

2) зниження собівартості продукції (робіт, послуг). Важливим напрямом пошуку резервів зростання прибутку є зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції (наприклад, економія палива, сировини, трудових витрат через удосконалення технології і т.п.). На підставі порівняння нормативів витрат, використання виробничих потужностей з фактичними витратами визначається резерв їх зниження, а отже, і зростання прибули;

3) підвищення ціни реалізації при підвищенні якості продукції, продажи на вигідніших ринках збуту.

Підприємство має також можливість збільшити прибуток за рахунок зміни ринків збуту продукції. У цьому важлива роль належить маркетинговій службі підприємства. Моніторинг ринків збуту дає можливість виявити незадоволені потреби споживачів, коригувати цінову політику з метою підвищення ефективності діяльності підприємства.

Необхідно значну увагу приділяти аналізу фінансових результатів від надзвичайних подій, тобто чітко розрізняти де була справжня стихійна біда (пожежа, аварія і т.п.), а де звичайна недбалість, безгосподарність. Збитки від цих подій є резервами зростання прибули.

У зв'язку з можливістю розрахунку резервів зростання абсолютного показника ефективності діяльності - прибули - можна визначити і резерви зростання відносного показника - рентабельності. Ці резерви обчислюються на підставі певних резервів збільшення прибули і зниження собівартості реалізованої продукції. При цьому визначається можливий рівень показника рентабельності. Його порівняння з фактичним дає можливість визначити резерви зростання рентабельності.

Основні питання для самоконтролю:

1. Що таке рентабельність?

2. Що характеризують витратні показники рентабельності?

3. Що є резервами зростання прибутку?

4. Назвіть джерела збільшення прибутку?

5. Для чого використовують показники рентабельності?

6. Що є завданням аналізу рентабельності?

7. Під впливом чого відбувається зміна рентабельності?

8. Назвіть основні джерела збільшення прибутку?

9. Як розраховуються прибуткові показники рентабельності?

10. Як розраховуються ресурсні показники рентабельності?Аналіз рентабельності продукції | Суть і значення забезпечення аналізу інвестиційної діяльності
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати