Головна

принстонська | Регістр-реєстрова | Архітектури MIPS і VLIW | архітектура EPIC | суперкомп'ютери | Класифікація суперкомп'ютерів | вітчизняні суперкомп'ютери | Бортові комп'ютери і перший мікропроцесор | Ракетні та космічні бортові ЕОМ | Відмінності вітчизняних спеціалізованих ЕОМ |

Internet

  1. How do you use the Internet?
  2. Internet
  3. Internet and Modern Life
  4. Internet in the Modern Life
  5. Internet recruitment and websites
  6. Internet-технології в бізнесі

Згодом мережа ARPAnet охопила велику кількість

комп'ютерних центрів країни і була з'єднана з іншими мережами - в

т.ч. на Гаваях і в Європі, але вона залишалася мережею для службового

користування університетів, корпорацій і уряду, і багато хто не

знали про її існування. До 1983 р завершився переклад мережі на

протокол TCP, а саму мережу все частіше стали позначати терміном,

виникли ще в 1974 р і позначає глобальну мережу - «Internet».

У тому ж 1983 військова частина мережі була відокремлена. У 1980-х рр. стали

проявлятися недоліки архітектури мережі, побудованої на IMP, і

користувачів почали переводити на більш перспективну мережу NSFNet,

і в 1990 р проект був закритий як досяг своїх цілей.


В


1985 р


для


забезпечення


доступу


дослідників


к


суперкомп'ютерних центрів була організована Міжуніверситетська

мережу NSFNet (National Science Foundation Network, Комп'ютерні мережі

національного фонду науки), також до якої входили ряд більш

дрібних мереж. Вона була організована за принципом ARPANet, але


працювала


на


великих


швидкостях.


число


користувачів


мережі


лавиноподібно збільшувалася, підвищувалася пропускна здатність

мережі, це призвело до повного витіснення ARPANet, а термін «інтернет»

стали відносити вже до NSFNet.

У 1990-і рр. значна частина каналів мережі була передана в


загальнодоступну


комерційну


експлуатацію,


що залишилася


частина


перетворена знову в міжуніверситетську. В рамках закритої частини в

Нині тестуються нові розробки (Інтернет-2).


 Події, які сприятимуть розвитку комп'ютерних мереж | батьки Інтернету
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати