Головна

Температури кипіння і кристалізації | Властивості розбавлених розчинів електролітів. | ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ. |

ВСТУП

  1. I. ВСТУП
  2. I. Вступ
  3. I. ВСТУП
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. Вступ

розчиномназивається гомогенна багатокомпонентна система змінного складу.

Розчини - це продукт фізичного або хімічної взаємодії розчинника і розчиненої речовини, при якому розчинена речовина диспергирует до молекул або іонів.

В результаті утворення розчину змінам піддаються властивості не тільки розчиненої речовини, а й самого розчинника. Властивості можуть бути специфічними для кожної даної пари: розчинник - розчинена речовина. Ці властивості залежать від природи розчиненої речовини і обумовлені в основному утворенням сольватов, виражаються в зміні кольору, обсягу і т.д.

Спільними є властивості, які залежать від концентрації розчиненого речовини, і не залежать від його природи. Такі властивості називаються колективнимиабо Колігативні.

Ці властивості характерні для ідеальних розчинів.

ідеальними називають розчини, в яких не відбуваються хімічні реакції між компонентами, а сили міжмолекулярної взаємодії між компонентами однакові.

Освіта цих розчинів не супроводжується тепловим ефектом (DН = 0), і кожен компонент поводиться незалежно від інших компонентів. До ідеальних розчинів за властивостями наближаються дуже розбавлені розчини, тобто з низькою концентрацією розчиненої речовини.

До Колігативні властивостей відносяться: зміна тиску насиченої пари розчинника над розчином, зміна осмотичного тиску, температур кипіння і замерзання розчину порівняно з розчинником.
рецензент | Над розчином.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати