Головна

Тема 1.1 Організація роботи бухгалтерської служби кредитної організації | В. 2 Основні законодавчі та нормативні документи бухгалтерського обліку в банках (законодавчі основи) | В. 3 Завдання та організація роботи бухгалтерської служби, структура бухгалтерії банку та її функції | Структура обліково-операційного апарату і його функції. | Виправлення помилкових записів в особових рахунках проводяться в залежності від того, на якому етапі обробки документації виявлені помилки. | В. 3 Синтетичний облік | Зап. 1. Поняття документообігу та внутрішньобанківського контролю. | Зап. 2. Види банківських документів і порядок їх зберігання. | В 1. Організація касової роботи в банку | Структура каси (види кас) залежить від виду та обсягу послуг, що надаються банком, кількості операцій і клієнтів. |

В 3. Відображення операцій на рахунках балансу, 4 типи господарських операцій.

  1. A. Для скорочення кількості арифметичних операцій при обчисленні функцій.
  2. III. Державної кадастрової оцінки сільськогосподарських УГІДДЯМИ в суб'єктах Російської Федерації.
  3. VII. Регламент переговорів при виконанні операцій по закріпленню залізничного рухомого складу на станційних залізничних коліях
  4. Аналіз кредитних операцій комерційного банку.
  5. Аналіз інших операцій комерційного банку.
  6. Аналіз умов роботи, визначення методів роботи і типу виробництва при виконанні складальних операцій.
  7. Арешт і закриття банківського рахунку. Призупинення операцій по банківському рахунку

Глава А «Балансові рахунки».

Операції відображаються методом подвійного запису по дебіт одного рахунку і кредиту кореспондуючих йому рахунки.

Виділяють 4 типи господарських операцій:

1 тип. Кореспондують два активних рахунки, при чому один з них збільшується, а інший зменшується на ту ж суму. Валюта балансу не змінюється.

2 тип. Кореспондують 2 пасивних рахунку, при чому один зменшується, а інший збільшується. Валюта балансу не змінюється.

3 тип. Кореспондують активний і пасивний рахунки, і обидва збільшуються. Валюта балансу збільшується на ту ж суму.

4 тип. Кореспондують пасивний і активний рахунку, обидва зменшуються. Валюта балансу зменшується.

Глава Б «Рахунки довірчого управління».

Облік ведеться по дебету і кредиту активних і пасивних рахунків. Виділяють 4 типи господарських операцій.

Глава В «Позабалансові рахунки».

Враховується неоплачений статутний капітал, бланки цінних паперів банку, бланки цінних паперів інших емітентів, документи, пов'язані з розрахунковими і кредитними операціями, відкриття кредитних ліній клієнтів позичальника, забезпечення по виданих кредитах (913 рахунок).

Приклад 1: надійшло платіжне вимога клієнта банку ВАТ «Гідравліка» від іногороднього постачальника, за яким потрібно акцепт. На підставі даного документа виписується платіжний ордер.

Враховується за дебетом рахунка 90901 «Розрахункові документи, що чекає акцепту для оплати», кредиту 99999 «Рахунок для кореспонденції з активними рахунками при подвійного запису».

Приклад 2: надійшло в банк платіжне вимога без акцепту на ім'я платника. Коштів на рахунку платника немає. Даний документ поміщається в другу картотеку.

Враховується за дебетом рахунка 90902 «Розрахункові документи, не оплачені в строк», кредиту 99999 «Рахунок для кореспонденції з активними рахунками при подвійного запису».

Глава Г «Термінові угоди».

Облік операцій ведеться методом подвійного запису. При чому активні рахунки «Вимоги» кореспондують з пасивними рахунками «Зобов'язання».

В цьому розділі ведуться угоди купівлі-продажу фінансових активів з постачання грошових коштів, дорогоцінних металів, цінних паперів, а також позитивні нереалізаціонних курсові різниці по укладених операціях. Під час укладання угоди по дебету рахунків проводяться «Вимоги», а по кредиту «Зобов'язання» фінансових активів. Зобов'язання і вимоги закриваються зворотними проводками після виконання угоди.

Приклад: клієнт доручив банку купити йому іноземну валюту з терміном використання від 2 до 7 днів.

Враховується за дебетом рахунка 93302 «Вимоги по поставі грошових коштів з терміном виконання від 2 до 7 днів», кредиту 96302 «Зобов'язання по поставці коштів зі строком виконання від 2 до 7 днів».

Глава Д «Рахунки Депо».

За активними рахунками обліковуються цінні папери на зберіганні в депозитарії, в дорозі і т.д. А на пасивних рахунках - власники цінних паперів. Облік ведеться методом подвійного запису за дебетом одного і кредитом кореспондуючих йому рахунки.

На рахунках-Депо відображаються операції з емісійними цінними паперами, випущеними в будь-яких формах. Також враховуються не емісійні цінні папери. Виділяють 4 типи господарських операцій. Облік проводиться відповідно до розпорядження власника цінних паперів.

Тема 1.3 Аналітичний і синтетичний облік в банкахВ 3. Відображення операцій на рахунках балансу, 4 типи господарських операцій. | В 1. Аналітичний облік, його основні форми
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати