Головна

Форматування елементів управління форми

  1. A4. Принцип стандартизації та узгодженості елементів інтерфейсу.
  2. C - матриця (за формою нагадує куб) застосовується для визначення взаємозв'язку елементів трьох списків одночасно.
  3. C. Переглядає і змінює дані окремих елементів довідника
  4. Cущность і форми підприємництва
  5. Cущность і форми підприємництва.
  6. EOQ-модель, або базова модель управління запасами
  7. HTML-форми

Під форматуванням елементів управління розуміється їх переміщення, зміна розміру, зміна шрифту тексту і т.п. Ці операції можна виконати за допомогою кнопок панелі форматування або за допомогою команд меню формат. Для цієї мети можна також використовувати команди контекстного меню, такі як властивості, вирівняти.

До форм пред'являються підвищені вимоги по дизайну. Тому всі елементи форми повинні бути вирівняні. Для цього елементи виділяються протягуванням миші по вертикальній лінійці, а потім виконується команда Формат ® Вирівняти (Або команда вирівняти з контекстного меню) або по лівому краю, або по верхньому і т. д.

При переміщенні елемента за допомогою миші необхідно покажчик миші встановити на маркер верхнього лівого кута виділеного елемента, щоб покажчик прийняв форму вказівного пальця. Якщо покажчик має форму долоні, то поле перетягується одночасно з приєднаною написом або одночасно розміщуються всі виділені елементи.

8. Звіти

8.1. створення звітів

Основне призначення звітів - це висновок даних у вигляді вихідного друкованого документа. Звіти, так само як і форми, можна створювати за допомогою конструктора або майстра звітів. Використовується також автоматичне створення звітів.

Послідовність дій при формуванні звіту за допомогою майстри така ж, як і при створенні форми. Додатковими є два кроки: додавання рівня угруповань і завдання необхідного порядку сортування. Додавання рівня угруповання дозволяє виводити записи, об'єднані у певні полях. Наприклад, при завданні рівня угруповання по полю Посада записи будуть згруповані за конкретним значенням цього поля, т. е. спочатку будуть виводитися на екран бригадири, потім інженери, потім майстри і т. д. Access автоматично сортує дані по групують полях, а всередині групи можна також задати сортування по будь-якому з полів, що входять в групу.

По кожній з груп при необхідності можна підводити підсумки. Для отримання підсумкових значень по числовим полях необхідно після додавання рівня угруповання в діалоговому вікні створення звітів клацнути на кнопці підсумки, Після чого для відповідного числового поля вибрати необхідні функції. При виборі функції Sum (Суми) для будь-якого поля Access не тільки автоматично підрахує суму значень для кожної групи, а й підведе підсумки за всіма записами обраного поля. Програма передбачає висновок як даних (записів) і підсумків, так і тільки підсумків. Якщо не заданий рівень угруповання, то кнопка підсумки стає недоступною.

Способи створення звітів, їх редагування і форматування детально розглянуті в підрозд. 9.4. На екран звіти в режимі перегляду виводяться у вигляді, представленому на рис. 17.

Мал. 17. Звіт з підбиттям підсумків

З режиму перегляду користувач може скопіювати звіт у вигляді окремого файлу текстового редактора Word або електронної таблиці Excel. Для цього необхідно клацнути на кнопці Зв'язки з Office, Розташованої на панелі інструментів Попередній перегляд.

8.2. Зміна структури звіту

Структура звіту відрізняється від структури форми тільки великою кількістю розділів. Крім розділів заголовка, примітки і даних, звіт може містити розділи тексту в колонтитулах, які необхідні для друку службової інформації, наприклад номерів сторінок.

Для вставки в область верхнього або нижнього колонтитула номера сторінки виконується команда Вставка ® Номери сторінок. Цей елемент можна переміщати з області колонтитула в інші області, наприклад в область заголовка звіту, якщо покажчик миші приймає форму долоні.

Редагування структури звіту виконується в режимі конструктор. Для запуску режиму в вікні бази даних маркується ім'я створеного звіту і виконується клацання на кнопці Конструктора. Прийоми редагування звіту і форматування елементів управління ті ж, що і для форм (див. Підрозд. 7.2 і 7.3).

 редагування форми | Створення таблиці за допомогою майстра таблиць

Створення файлу бази даних | Режими створення таблиць | Створення таблиць в режимі конструктора | Введення даних в таблицю | Створення міжтабличних зв'язків | Формування запитів на вибірку | параметричні запити | Запити на оновлення | підсумкові запити | створення форм |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати