Головна

підсумкові запити

  1. запити
  2. запити
  3. ЗАПИТИ В сеансів РЕЙКІ. Характерні ПОМИЛКИ НАЧИНАЮЩИХ
  4. запити вибору
  5. Запити та оператори маніпулювання даними
  6. Запити на оновлення
  7. Підсумкові атестаційні іспити

Підсумкові запити дозволяють виконувати обчислення (суму, середнє значення та ін.) За всіма записами для будь-якого числового поля, визначати кількість записів. Підсумкові запити формуються, як і раніше розглянуті види запитів, за допомогою бланка запиту за зразком. У нижню частину бланка запиту включаються поля, для яких розраховуються підсумкові значення, а також поля, за якими проводиться групування записів. Наприклад, необхідно визначити для кожного підрозділу (див. Таблицю співробітник) Кількість співробітників, що займають певну посаду, а також суму окладів і середнє значення зарплати по кожній посаді. Для цього в запит включаються поля підрозділ и Посада, За якими групуються записи, а також поля Посада (Тобто в нижню частину бланка запиту це поле вставляється двічі), оклад и Зарплата, Щоб підрахувати відповідно кількість співробітників, суму окладів і середню зарплату для кожного найменування посади.

Після включення необхідних полів в запит необхідно клацнути на кнопці S (групові операції), Розташованої на панелі інструментів, після чого з'явиться рядок групові операції. У кожному осередку цього рядка відобразиться слово угруповання. для полів підрозділ и Посада значення угруповання в рядку групова операціямає бути залишено. Клацання на осередках інших полів зі значенням угруповання викликає поява кнопки вибору даних зі списку, з якого вибирається необхідна операція: для поля Посада - Count (Кількість), для поля оклад - Sum (Сума), для поля Зарплата - Avg (середнє значення). Крім зазначених функцій, також часто використовуються функції Max (Максимальне значення) і Min (мінімальне значення). для полів підрозділ и Посада доцільно включити сортування по зростанню. Після виконання операцій бланк запиту буде мати вигляд, представлений на рис. 11. Результуюча таблиця запиту показана на рис. 12.

Мал. 11. Бланк запиту для підсумкового запиту Рис.12. Результуюча таблиця підсумкового запиту


Запити на оновлення | створення форм

Об'єкти Microsoft Access 2000 і Microsoft Access 2002 | Проектування бази даних | Створення файлу бази даних | Режими створення таблиць | Створення таблиць в режимі конструктора | Введення даних в таблицю | Створення міжтабличних зв'язків | Формування запитів на вибірку | параметричні запити | редагування форми |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати