На головну

Питання 1. Предмет, метод і система цивільного права. Відмежування цивільного права від суміжних галузей. | Відмежування цивільного права від суміжних галузей. | Система ДП. | Правоздатність іноземців та осіб без громадянства. | Часткова дієздатність неповнолітніх у віці від 14 до 18 років. | Обмеження дієздатності. Визнання громадянина недієздатним. | Питання 3. Порядок, умови і правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення його померлим. | Питання 4. Поняття та ознаки юридичної особи. Правоздатність та дієздатність юридичної особи. Органи юридичної особи. Способи індивідуалізації юридичних осіб. | Способи індивідуалізації юридичних осіб. | Питання 5. Види юридичних осіб. Філії та представництва юридичних осіб. |

Питання 6. Загальна характеристика об'єктів цивільних прав. Речі у цивільному праві і їх класифікація.

  1. HАPКОТІЧЕСКІЕ ВЕЩЕСТВА, ЇХ ДІЯ HА ЛЮДИНИ І КЛАСИФІКАЦІЯ.
  2. I. Загальна характеристика уроку.
  3. I. Загальна теорія статистики
  4. I. ЗАГАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ
  5. I. Загальна характеристика
  6. I. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції
  7. I. Загальна частина

Під об'єктами цивільних прав розуміються ті блага, на які спрямовані ці права. Оскільки суб'єктивні цивільні права входять в зміст цивільних правовідносин, їх об'єкти є одночасно і об'єктами відповідних правовідносин.

Т.ч. об'єктами цивільних прав є матеріальні та нематеріальні блага (духовні), з приводу яких суб'єкти ДП вступають між собою у правові відносини.

У відповід. з ст. 128 ГК до об'єктів ДП ??відносяться:

u речі, в тому числі гроші та цінні папери,

u інше майно, включаючи майнові права;

u роботи і послуги; охороняється інформація;

u виняткові права на результати інтелектуальної діяльності (інтелектуальна власність);

u нематеріальні блага.

речі -предмети матеріального світу, предмети людської праці або предмети створені самою природою і використовуються людиною в процесі його життєдіяльності. Найважливіша ознака речей, завдяки якому вони стають об'єктами ДП, полягає в їх здатності задовольняти ті чи інші потреби людей.

Роботаяк об'єкт цивільних прав являє собою діяльність, яка зумовлює певний матеріалізований результат (створена річ або покращені споживчі якості речі (стаття 657 ЦК), розроблена проектно-кошторисна документація (стаття 713 ЦК), зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього або нова технологія (стаття 723 ЦК)).

послугияк об'єкт цивільних прав - це певні дії або певна діяльність. Результатом послуги є результат, що не породжує матеріального блага. Результатом діяльності з надання послуги може бути задоволення фізичних (медичні, туристичні), інформаційних (консультаційні, послуги з навчання) та інших потреб замовника.

Особливим об'єктів ДП ??є результати творчої діяльності - Твори науки, літератури і мистецтва, винаходи, програми для ЕОМ, промислові зразки, а також способи індивідуалізації продукції ЮЛ (товарний знак). Результати творчої діяльності, на відміну від речей, є нематеріальними благами. Так, твори науки, Лит.А мистецтва - є сукупність нових ідей, зразків, понять; винахід, корисна модель і рац. пропозиція - технічні рішення задачі; промисловий зразок - художньо-конструкторське рішення зовнішнього види вироби і т.п. але об'єктами ДП вони стають лише коли втілюються в якусь об'єктивну форму, яка забезпечує іншим їх сприйняття.Філії та представництва юридичних осіб | Рухоме і нерухоме майно.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати