Головна

Питання 1. Предмет, метод і система цивільного права. Відмежування цивільного права від суміжних галузей. | Відмежування цивільного права від суміжних галузей. | Система ДП. | Правоздатність іноземців та осіб без громадянства. | Часткова дієздатність неповнолітніх у віці від 14 до 18 років. | Способи індивідуалізації юридичних осіб. | Питання 5. Види юридичних осіб. Філії та представництва юридичних осіб. | Філії та представництва юридичних осіб | Питання 6. Загальна характеристика об'єктів цивільних прав. Речі у цивільному праві і їх класифікація. | Рухоме і нерухоме майно. |

Питання 3. Порядок, умови і правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення його померлим.

  1. I. 7. Що називається інтерференцією хвиль? Поясніть поняття когерентності, різниці ходу хвиль, умови max і min при інтерференції хвиль.
  2. I. Нормативно-правові акти
  3. I. Нормативні правові акти
  4. I. Нормативні правові акти та офіційні документи.
  5. I. Нормативні правові акти.
  6. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  7. II. БРЕСТ-ЛИТОВСЬКИЙ ДОГОВІР І ЙОГО НАСЛІДКИ

Визнання громадянина безвісно відсутнім.

Необхідна наявність трьох умов:

1) за місцем проживання немає відомостей про місце перебування громадянина;

2) тривалість відсутності відомостей 1 рік;

3) неможливість встановити місце перебування громадянина (ст.38 ЦК).

При неможливості встановити день одержання останніх відомостей про відсутнього початком визначення терміну для визнання безвісної відсутності вважається перше число місяця, наступного за тим, в якому були одержані останні відомості про відсутнього, а при неможливості встановити цей місяць - перше січня наступного року.

При наявності цих фактів зацікавлені особи подають до суду за місцем свого проживання заяву про визнання громадянина безвісно відсутнім або про оголошення її померлою (ст. 368 і 369 ЦПК). Визнання судом факту безвісної відсутності базується на юридичному припущенні знаходження особи в живих. Визнання громадянина безвісно відсутнім тягне наслідки:

1) майно громадянина, визнаного безвісно відсутнім, при необхідності постійного управління їм передається на підставі рішення суду особі, яка визначається органом опіки та піклування і діє на підставі договору про довірче управління, що укладається з цим органом (гл.52 ЦК);

2) чоловік набуває право розірвати шлюб в особливому порядку (ст.37 КпШС);

3) члени сім'ї мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника ст.35 (Про пенсійне забезпечення Закон Республіки Білорусь від 17.04.1992 із змінами. І доп.)

4) припиняють дію довіреності на ім'я такого громадянина;

5) інші наслідки передбачені гражд. законодавством. Наприклад, ст.867 ЦК передбачає, що договір доручення, однією зі сторін якого був безвісно відсутній, припиняється.

Якщо громадянин, визнаний безвісно відсутнім, з'явиться або буде виявлено, де він знаходиться, суд скасовує рішення про визнання його безвісно відсутнім. На підставі рішення суду відміняється довірче управління майном цього громадянина.

Якщо через три роки з дня призначення довірчого управління громадянин, визнаний безвісно відсутнім, не з'явиться або не буде виявлено його місце перебування, тому довірче управління майном безвісно відсутнього особи не було скасовано і не було звернення до суду про визнання громадянина померлим, орган опіки та піклування зобов'язаний звернутися до суду із заявою про визнання громадянина померлим (п.2 ст.40 ЦК).

Оголошення громадянина померлим. Громадянин може бути в судовому порядку оголошений померлим, якщо за місцем його проживання немає відомостей про місце його перебування протягом трьох років (ч.1 ст.41 ЦК). Юридичний склад для оголошення громадянина померлим той же, що і для визнання його безвісно відсутнім. Трирічний термін, необхідний для оголошення громадянина померлим, обчислюється так само, як і для визнання його безвісно відсутнім.

Громадянин може бути оголошений померлим без попереднього визнання його безвісно відсутнім. Визнання громадянина таким не є необхідною попередньою стадією для оголошення її померлою.

Передбачено спеціальні терміни:

1) 6 місяців якщо він пропав без вісті за обставин, що загрожували смертю або дають підставу припускати його загибель від певного нещасного випадку (ч.1 ст.41 ЦК).

До обставин, що загрожували смертю, можна віднести землетрус, ураган, повінь і т. П., А до нещасних випадків - корабельна аварія, падіння літака, аварію на залізничному транспорті, пожежа і т. П. У таких випадках є високий ступінь ймовірності загибелі громадянина, хоча його труп не розпізнаний.

2) Військовослужбовець або інший громадянин, який пропав без вісті в зв'язку з воєнними діями, може бути в судовому порядку оголошений померлим не раніше ніж після закінчення двох років з часу закінчення військових дій (п.2 ст.41 ЦК).

У літературі правильно відзначають, що оголошення громадянина померлим означає презумпцію (припущення), що він помер. Закон пов'язує з оголошенням громадянина померлим такі ж наслідки, які настають при смерті людини. Правоздатність такої людини припиняється всюди, де немає відомостей про те, що цей громадянин живий.

наслідки:

1) відкриття спадщини;

2) припинення шлюбу;

3) і 4) такі ж.

Днем смерті громадянина оголошеного померлим є день набрання законної сили рішенням суду про оголошення громадянина померлим. У разі оголошення померлим громадянина, який зник без вісті за обставин, що загрожували смертю або дають підставу припускати його загибель від певного нещасного випадку, суд може визнати днем ??смерті цього громадянина день його гаданої загибелі (п.3 ст.41 ЦК).

Явка громадянина оголошеного померлим.

Відповідне рішення скасовується судом.

Наслідки на цей випадок встановлені ст. 42 ГК:

Незалежно від часу своєї явки громадянин може зажадати від будь-якої особи повернення збереженого майна, яке безоплатно перейшло до цієї особи після оголошення громадянина померлим, за винятком грошей, а також цінних паперів на пред'явника. Якщо ж майно оголошеного померлим громадянина перейшло за оплатним операцій до осіб, які, набуваючи майно, знали, що громадянин, оголошений померлим, перебуває в живих і це буде доведено, такі особи зобов'язані повернути майно явився або виявленому власнику. У разі неможливості повернення такого майна в натурі відшкодовується його вартість.

Якщо майно громадянина, оголошеного померлим, перейшло до держави як відумерла (ст. 1039 ЦК) і було реалізовано їм з дотриманням викладених умов, то після скасування рішення про оголошення громадянина померлим йому повертається сума, виручена від реалізації (ч.2 п.2 ст .42 ГК).

Шлюб громадянина автоматично відновлюється (ст. 44 КпШС).


 Обмеження дієздатності. Визнання громадянина недієздатним. | Питання 4. Поняття та ознаки юридичної особи. Правоздатність та дієздатність юридичної особи. Органи юридичної особи. Способи індивідуалізації юридичних осіб.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати