Для проведення занять зі студентами 3 курсу зі спеціальності | I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО | Загальна будова системи електрообладнання. Автомобільні акумуляторні батареї. | Методичні вказівки щодо відпрацювання навчальних питань. | Приведення акумуляторних батарей до робочого стану | Методичні вказівки щодо відпрацювання навчальних питань. | Самостійне заняття | Автомобільні генератори та стартери. | Методичні вказівки щодо відпрацювання навчальних питань. | Зміст навчальних місць |

загрузка...
загрузка...
На головну

Система запалювання двигуна. Прилади освітлення, сигналізації, контрольно-вимірювальні та допоміжні прилади

  1. Google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad); Жилые дома с каркасными безригельными системами
  2. HLA - система; классы антигенов, биологические функции, практическое значение HLA-типирования.
  3. II. Проблемы формирования и управления отношениями собственности в экономических системах.
  4. II. Система органов исполнительной власти
  5. III БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ
  6. III. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  7. III.3. Система классификационных единиц

Групове заняття

2 години

Навчальна та виховна мета:

1. Вчити призначення, характеристику, устрій та роботу системи запалювання автомобіля, системи освітлення та світлової сигналізації.

2. Виховувати у студентів сумлінне ставлення до вивчення предмету, почуття відповідальності за технічно грамотне використання автомобільної техніки.

Навчально-матеріальне забезпечення:

Література:

1. Автомобиль ЗИЛ-131 и его модификации. Руководство по эксплуатации. - М.: Машиностроение, 1988.

2. Автомобиль КамАЗ 6х6. Руководство по эксплуатации. - М.: Воениздат, 1990.

3. Можаев В. Н. Электрооборудование армейских машин.-М.: Воениздат, 1972.

4. Ютт В. Е. Электрооборудование автомобилей.- М.: Транспорт, 1989.

Наочні посібники:

1. Стенди, плакати.

2. Презентація до заняття Т3/7.

Матеріально - технічне забезпечення:

1. Навчальні стенди автомобілів ЗІЛ-131, КАМАЗ-4310.

2. Зразки приладів електрообладнання автомобілів.

3. Мультимедійний проектор.

Навчальні питання та розрахунок часу:

№ з/п Навчальні питання Час (хв)
1. Вступна частина
2. Основна частина
  Навчальні питання:  
2.1 Призначення, схеми, принципи будови та роботи батарейних систем запалювання карбюраторних двигунів.
2.2 Будова та робота приладів безконтактно-транзисторної системи запалювання двигуна автомобіля ЗІЛ-131.
2.3 Система освітлення та світлової сигналізації автомобіля ЗІЛ-131.
2.4 Контрольно-вимірювальні прилади.
3. Заключна частина

1. Загальні організаційно-методичні вказівки:

При підготовці до заняття необхідно усвідомити мету заняття, визначити конкретні знання та навички які передбачається за його допомогою досягти.

Вивчити рекомендовану літературу, методичну розробку для проведення занять з даної теми.

Підібрати навчальну літературу, необхідні плакати, схеми та матеріальне забезпечення.

Продумати послідовність використання наглядних посібників, методику проведення вступної частини, викладання навчальних питань та заключної частини заняття.

Скласти план проведення заняття та затвердити його не пізніше ніж за 2-3 дні до початку заняття.

Заняття доцільно проводити в спеціалізованому класі по вивченню будови автомобіля.

На заняття студенти повинні мати конспекти та заздалегідь отриману навчальну літературу (Автомобиль ЗИЛ-131 и его модификации. Руководство по эксплуатации. - М.: Машиностроение, 1988).

2. Методичні вказівки щодо вступної частини:

Після прийняття рапорту та привітання перевірити готовність групи до заняття: наявність студентів згідно журналу, їх зовнішній вигляд, наявність рекомендованої літератури та порядок у аудиторії.

З метою перевірки рівня знань студентів з навчального матеріалу попереднього заняття теми (Заняття 5. «Автомобільні генератори та стартери») здійснити усне опитування окремих осіб (або провести письмову групову летючку за варіантами) із виставленням оцінок до журналу.

Можливі варіанти контрольних питань:

1. Технічна характеристика та загальна будова генератора Г287-Б.

2. Які вимоги висуваються до конструкції електричних стартерів.

3. Технічна характеристика та загальна будова стартера СТ2.

4. Технічна характеристика та загальна будова стартера СТ142Б.

Далі оголосити тему, мету, навчальні питання заняття. При визначенні актуальності заняття звернути увагу студентів на те, що боєготовність військових частин і підрозділів в значній мірі залежить від технічного стану автомобільної техніки, однією з основних складових частин якої є електрообладнання.

 Самостійне заняття | Вивчення будови та роботи приладів електрообладнання
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати