На головну

Загальна і часткове економічну рівновагу. | поняття рівноваги | часткове рівновагу | Стабільність загальної рівноваги та причини його порушення | Леон Вальрас про систему загальної рівноваги | Модель AD-AS | Нерівновага в моделі AD-AS | сукупний попит | Цінові чинники AD | сукупна пропозиція |

Відновлення рівноваги в класичній моделі

  1. Соціальні зміни (теорії, моделі, фактори).
  2. I. Математичні моделі в економіці.
  3. II. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
  4. III. Жанрові моделі художньої публіцистики
  5. III. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
  6. IV. 1. Картографічні моделі в ландшафтних дослідженнях
  7. UML - уніфікована мова об'єктно-орієнтованого моделювання ІС

Виникає питання: що відбувається, якщо частина одержуваного доходу йде на заощадження? Одним з постулатів класичної моделі є твердження, що якщо гроші можуть приносити відсоток, то розумні люди не стануть тримати їх в ліквідній формі. Гроші, віддані під відсоток, як правило, є джерелом інвестицій. Якщо обсяг інвестицій (I) буде дорівнює обсягу заощаджень (S), то дотримується одна з вихідних умов макроекономічної рівноваги:

I = S.

Дотримання даного тотожності означає, що рівновага між сукупним попитом і пропозицією не порушується.

Економісти-класики усвідомлювали, що рішення про заощадження й інвестиції приймаються різними людьми, чиї цілі і вчинки можуть не збігатися. Однак на грошовому ринку, на думку класиків, існує механізм, який сприяє досягненню рівноваги між заощадженнями та інвестиціями. Він заснований на коливаннях ставки відсотка.Зі встановленням рівноважної ставки відсотка настає рівність між обсягом заощаджень і обсягом інвестицій.

Відповідно до класичної моделі коливання цін, яке сприяє збереженню рівноваги в економіці, відбувається не толькона товарному і грошовому ринку, а й на ринку праці.Зниження цін на товарних ринках призводить до зниження заробітної плати або виникнення безробіття, якщо оплата праці залишиться в колишньому розмірі. В останньому випадку пропозиція праці перевищить попит. Робочі під тиском безробіття змушені погоджуватися на більш низькі ставки оплати праці. І ставки будуть знижуватися до тих пір, доки підприємцям не створять стане вигідно наймати всіх бажаючих працювати при більш низькій заробітній платі. Інакше кажучи, ринкові сили діють в напрямку досягнення рівноваги і на ринку праці, що веде до повної зайнятості робочої сили, а якщо і існує безробіття, то лише «добровільна», тобто не більш її природного рівня.

Ще один важливий аспект класичної моделі пов'язаний з аналізом впливу грошей.Оскільки загальний рівень цін змінюється в тому ж напрямку, що і кількість грошей в обігу, то при даному сукупній пропозиції збільшення кількості грошей в обігу призводить до зростання сукупного попиту. Звідси завдання підтримки рівноваги в системі передбачає контроль за пропозицією грошей як основи стабільності цін і сукупного попиту.

 закон Сея | кейнсіанська модель
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати