Головна

Актуальність. | Майданчик №3. Сосновий ліс різнотравно-зеленомошний. | Майданчик №4. Березовий хвощевой-різнотравні ліс. | Глава 3. Порівняння вікового складу видів роду Венерин черевичок на постійних пробних майданчиках 2007р. і 2013р. |

деревне ярус

Проектне покриття-50%.

Видовий список рослин

1. Береза ??звичайна - Betula pendula Roth.

2. Сосна звичайна -Pinus silvestris

Кустарнічковий ярус:

1. Рокитник російський -Chamaecytisus ruthenicus (Fisch.ex.Woloscz.)

2 Яблуня лісова - Malus silvaticum L.

3. Горобина звичайна -Sorbus aucuparia L.

Трав'яний-кустарнічковий ярус:

1. Вейник тростніковий- Calamaqrostis arundinaceae (L.) Roth

2. Осока пальчаста - Carecs diqitata L.

3. Клевер середній Trifolium medium L.

4. Герань лісова -Qeranium silvaticum L.

5. Герань ложносібірская - Qeranicum pseudosibiricum J. Mayer

6. Кульбаба звичайний - Taracsacum officinale Wijj.s.l.

7. Вороний очей-Paris quadrifolia L.

8. седмічнік європейський -Trientalis europaea L.

9. Костяниця звичайна - Rubus saxatilis L.

10. Кровохлебка лікарська -Sanquisorba officinalis L.

11. Подмаренник северний- Qalium boreale L.

12. ортіліі однобока - Orthilia secunda (L.) House.

13. Люпин пятілістний- Lupinus poliffilus Lindl.

14. жабриця порезнікова- Seseli libanotis (L.) Koch

15. Медуниця неясная- Pulmonaria obscura Dumort.

16. Купена лекарственная- Poliqonatum odoratum (Mill.)

17. Чину лісова - Lathyris sylvestris L.

18. Чину гороховідная - Lathyrus pisiformis L.

19. Купальниця европейская- Trollius europaeus L.

20. коротконіжка пір'яста-Brachipodium pinnatum (L.) Beauv.

21. Вероніка дібровна Veronica chamaedrys L.

22. Венерин Черевичок справжній - Cyprepedium calceolus L.Глава 1. Наукове обгрунтування вивчення спільнот і ценопопуляций рослин роду Венерин черевичок | Майданчик №2. Сосново березовий різнотравні ліс.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати