Головна

Наказ Міністра оборони України від 11.11.1998 року № 400 "Про затвердження Інструкції з діловодства у Збройних Силах України". | Інструкція з організації правової підготовки в Збройних Силах України, затверджена наказом Міністра оборони України від 24.02.06 № 117. | Положення про юридичну службу Збройних Сил України, затверджене наказом начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 07.12.05 № 202. 1 страница | Положення про юридичну службу Збройних Сил України, затверджене наказом начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 07.12.05 № 202. 2 страница | Положення про юридичну службу Збройних Сил України, затверджене наказом начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 07.12.05 № 202. 3 страница | Положення про юридичну службу Збройних Сил України, затверджене наказом начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 07.12.05 № 202. 4 страница | Положення про юридичну службу Збройних Сил України, затверджене наказом начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 07.12.05 № 202. 5 страница | Положення про юридичну службу Збройних Сил України, затверджене наказом начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 07.12.05 № 202. 6 страница | Положення про юридичну службу Збройних Сил України, затверджене наказом начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 07.12.05 № 202. 7 страница | Положення про юридичну службу Збройних Сил України, затверджене наказом начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 07.12.05 № 202. 8 страница |

Перелік питань

  1. Бали)Дайте визначення Ділові переговори - це комунікація між діловими партнерами, що має на меті досягнення поставлених цілей, врегулювання спірних питань.
  2. В якому переліку перераховані виключно політичні лідери, відносно яких існу­вав розвинений культ особи?
  3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ПОСИЛАНЬ
  4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЦИТАТ ТА ПОСИЛАНЬ НА ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
  5. Дайте загальну характеристику "теорії мотиваційної гігієни" Ф. Герцберга (ідея теорії; перелік мотиваційних і гігієнічних факторів, діапазони їх дії; основні висновки).
  6. Державний комітет України з питань
  7. Додаток Г. Перелік наявних на стенді мікросхем логічних елементів, їх функції та умовні графічні зображення

на залік з дисципліни "Правова робота в Збройних Силах України"

1. Поняття, сутність правової роботи в Збройних Силах України.

2. Загальні ознаки, особливості та стадії правової роботи в Збройних Силах України.

3. Мета та завдання правової роботи в Збройних Силах України.

4. Роль командирів (начальників) в організації і проведенні правової роботи.

5. Основні напрямки правової роботи, яка здійснюється керівним складом Збройних Сил України, командирами (начальниками) військових частин, установ, закладів.

6. Загальні функції підрозділів юридичної служби Збройних Сил України при здійсненні правової роботи.

7. Мета та основні заходи методичного керівництва правовою роботою у Збройних Силах України.

8. Організація проведення обов'язкових перевірок (вивчення) стану правової роботи у військових частинах Збройних Сил України в процесі методичного керівництва правовою роботою.

9. Основні питання, що виносяться на перевірку стану правової роботи у військовій частині

10. Структура Правового департаменту Міністерства оборони України.

11. Завдання Правового департаменту Міністерства оборони України.

12. Основні функції Правового департаменту Міністерства оборони України.

13. Права Правового департаменту Міністерства оборони України.

14. Правовий статус працівників та військовослужбовців Правового департаменту Міністерства оборони України

15. Основні завдання юридичної служби Збройних Сил України.

16. Структура юридичної служби Збройних Сил України.

17. Обов'язки і права посадових осіб юридичної служби Збройних Сил України.

18. Комплектування особовим складом та особливості проходження військової служби офіцерами юридичної служби.

19. Правовий статус юрисконсульта військової частини.

20. Обов'язки юрисконсульта військової частини.

21. Етапи розробки нормативно-правових актів у Міністерстві оборони України.

22. Види нормативно-правових актів і правових актів, проекти яких розробляються в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України.

23. Види службових документів органів військового управління та їх характеристика.

24. Обов'язки командира (начальника) органу військового управління при здійсненні контролю за виконанням службових документів.

25. Обов'язки службових осіб, які здійснюють безпосередній контроль за виконанням службових документів.

26. Поняття та особливості систематизації нормативно-правових актів (військового законодавства) Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України

27. Поняття, мета та способи здійснення довідкової роботи щодо нормативно-правових актів.

28. Поняття, порядок призначення та здійснення службового розслідування.

29. Випадки, в яких обов'язково призначається та проводиться службове розслідування.

30. Права осіб, які проводять службове розслідування, та права осіб, відносно яких проводиться службове розслідування.

31. Предмет службового розслідування.

32. Оформлення результатів службового розслідування. Порядок прийняття рішень за результатами проведеного службового розслідування.

33. Органи дізнання у Збройних Силах України.

34. Призначення дізнавачів у військовій частині.

35. Порядок проведення дізнання при отриманні повідомлення про вчинення злочину.

36. Права та обов'язки дізнавача у військовій частині.

37. Обов'язки вищестоящих командирів (начальників) щодо покращення проведення дізнання у військовій частині.

38. Поняття та складові фінансового забезпечення, поняття фінансового господарства та фінансового органу військової частини.

39. Розпорядники бюджетних коштів за кошторисом Міністерства оборони України.

40. Основні завдання фінансово-господарської діяльності.

41. Принципи фінансового забезпечення.

41. Головні завдання та предмет внутрішнього фінансового контролю.

43. Поняття та основні завдання військового (корабельного) господарства.

44. Організація та ведення військового (корабельного) господарства.

45. Поняття та завдання продовольчого забезпечення Збройних Сил України.

46. Поняття та завдання речового забезпечення Збройних Сил України.

47. Поняття та завдання забезпечення пально - мастильними матеріалами Збройних Сил України.

48. Правова робота при здійсненні реєстрації військових частин як суб'єктів господарської діяльності у Збройних Силах України.

49. Договірна робота у військовій частині.

50. Зміст договірної роботи у військовій частині.

51. Рекламаційна робота у військовій частині.

52. Ведення претензійної роботи у військовій частині.

53. Ведення позовної роботи у військовій частині.

54. Порядок пред'явлення та розгляду позовів у військовій частині

55. Порядок та предмет аналізу претензійно-позовної роботи у військовій частині.

56. Зберігання претензійних і позовних матеріалів у військовій частині.

57. Поняття та заходи підтримання військової дисципліни у Збройних Силах України.

58. Принципи дисциплінарної практики командирів (начальників) та їх характеристика.

59. Робота підрозділів юридичної служби по наданню допомоги командуванню в зміцненні військової дисципліни.

60. Предмет перевірки дисциплінарної практики командирів (начальників).

61. Джерела отримання необхідних відомостей про стан військової дисципліни і роботу командування військової частини по її зміцненню.

62. Можливі недоліки стану дисциплінарної практики в роботі посадових осіб:

63. Поняття трудових відносин в умовах Збройних Сил України, підстави їх виникнення та основні завдання правової роботи в сфері праці.

64. Завдання правової роботи по зміцненню трудової дисципліни у військових колективах.

65. Напрямки діяльності підрозділів юридичної служби при здійсненні правової роботи по зміцненню трудової дисципліни у військових колективах.

66. Основні фактори, що впливають на зміцнення трудової дисципліни у військових колективах, та їх характеристика.

67. Дисциплінарна відповідальність працівників військових частин.

68. Правова підготовка особового складу Збройних Сил України.

69. Поняття та основні завдання правового виховання особового складу Збройних Сил України.

70. Напрямки та основні засоби правового виховання особового складу Збройних Сил України та їх характеристика.

71. Основні напрямки діяльності юридичної служби в організації і проведенні правової підготовки і правового виховання особового складу Збройних Сил України.

72. Основні напрямки правової роботи по забезпеченню прав військовослужбовців, їх правовому захисту.

73. Основні напрями діяльності командирів (начальників) по забезпеченню правового і соціального захисту підлеглих.

74. Участь юридичної служби у здійсненні правової роботи по забезпеченню прав військовослужбовців, їх правовому захисту.

75. Види звернень військовослужбовців та їх характеристика.

76. Порядок подання та розгляду звернень військовослужбовців, інших громадян в органах військового управління.

77. Правова робота при здійсненні перевірок роботи зі зверненнями громадян у військовій частині.

78. Порядок здійснення особистого прийому громадян в органах військового управління.

79. Поняття юридичної консультації і шляхи досягнення ефективності в діяльності службових осіб юридичної служби в ході підготовки і проведення юридичної консультації.

80. Порядок надання юридичної консультації службової особою юридичної служби.

 Колегії прокуратури 5 страница | Нормативно-правові акти та навчальна література та підготовки до заліку
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати