Головна

Статистична обробка результатів вимірювань довжини шматка дроту

  1. II. МЕТРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ИЗМЕРЕНИЙ
  2. II. 7. Поясніть метод визначення довжини світлової хвилі в лабораторній роботі.
  3. II. Обробка результатів вимірювання на ЕОМ.
  4. II. Обробка результатів вимірювання на ЕОМ.
  5. III.3. Оцінка результатів навчання
  6. Mетодіческіе критерії якості вимірювань в соціальних науках
  7. " Обробка "кутів
       
       
       
       
       
       
 ...        
n        
=      
       
       

1.2. Виконайте статистичну обробку результатів, розрахувавши середнє арифметичне, , Абсолютне відхилення, , середньоквадратичне відхилення, , і відносне відхилення, .

Коефіцієнти Стьюдента,  , Див. Стор. 15, табл. 1. Уявіть отримані дані із зазначенням довірчого інтервалу:

___Статистична характеристика випадкових помилок | завдання 2

Статистична обробка експериментальних даних | Статистична обробка результатів вимірювань щільності матеріалу дроту | Статистична обробка результатів вимірювань площі об'єкта | Щільність води при різній температурі | Якісний аналіз катіонів та аніонів | Якісні реакції на катіони | Якісні реакції на аніони | Систематичний хід аналізу катіонів | попередні випробування | Виконання і захист контрольної експериментальної задачі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати