Головна

Позавиробничі витрати (Рвнепр.)

  1. D) до складу основного виробництва включені накладні витрати
  2. До складу представницьких витрат включені витрати на обіди керівництва, загальна
  3. позавиробничі витрати
  4. Позареалізаційні доходи, витрати організації торгівлі, тис. Руб.
  5. позареалізаційні витрати
  6. Питання: Витрати на вир-во і реалізацію продукції та ін. Витрати п / п.

Вони включаються в собівартість одиниці продукції у відсотках від заводської собівартості (Сзав.)

Рвнепр. = Сс. зав * Iвнепр

де, I - питома вага позавиробничих витрат,%

I = SРвнепр. / Сс. зав

4. Визначення показників зниження собівартості

Вони залежать від характеру виробництва.

а) на підприємствах масового виробництва, що випускають один вид продукції, показником зниження собівартості служить зниження собівартості одиниці продукції.

S = (Ссвід - Сспл) / Ссвід

де ССвід., Сспл. - Собівартість одиниці продукції в звітному і плановому періодах відповідно.

 
 

 б) на підприємствах, що випускають різнорідну, але повторювану з року в рік продукцію, в тих випадках, коли це повторюється продукція займає переважне місце, а загальному обсязі виробництва показник зниження собівартості встановлюється для порівнюєш товарної продукції:

де, S - відсоток зниження собівартості порівнюєш товарної продукції;

Nпл. - Річний обсяг продукції за плановий період, шт.

в) на підприємствах, що випускають різнорідну і є повторюваною продукцію, показником зниження собівартості служить зниження витрат на 1 руб. товарної продукції.

де, Зёвід., Зёпл. - Витрати на одінрубль товарної продукції відповідно за звітний і плановий період.

Вони визначаються як відношення полнойсебестоімості товарної продукції до товарної продукції в цінах.

У звітному році витрати на товарну продукцію склали 350 тис. Руб., Товарна продукція в діючих цінах становила 500 тис. Руб. На поточний рік витрати на товарну продукцію заплановані в сумі 295 тис. Руб. В цьому випадку:

Зёвід = 350/500 = 0,7

Зёпл = 295/500 = 0,59

S = (0,7 - 0,59) / 0,7 = 0,1571 або 15,71%

зниження собівартості

В умовах ринкової економіки кожен підприємець прагне до отримання максимально можливого прибутку. І тут, крім чинників збільшення обсягу виробництва продукції, просування на незаповнені ринки й ін .; актуальною є проблема зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Отже, зниження собівартості має дуже важливе значення, т. К. Є основою збільшення загальної суми прибутку, впливає на зростання накопичень, є джерелом збільшення ефективності виробництва.

У традиційному уявленні найважливішими шляхами зниження витрат є економія всіх видів ресурсів, споживаних у виробництві: трудових та матеріальних.

 Цехові витрати (Рцех.) | Третій шлях зниження собівартості - це скорочення витрат по амортизації основних фондів.

Вимірювачі виробничої програми | Показники обсягу виробництва і реалізації продукції | В) обсяг реалізованої продукції | Поняття виробничої потужності | Номінальний фонд часу. | Значення і основні напрямки поліпшення використання виробничих потужностей | Поняття собівартості та її види | I. За економічними елементами. | амортизація ОФ | Паливо і енергія для технологічних цілей |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати