На головну

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

  1. Delphi программалау ж?йесі
  2. Delphi программалау ортасини? графікали? м?мкіндіктері
  3. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  4. I загальноекономічні дисципліни
  5. I загальноекономічні дисципліни
  6. I. Річна виробнича програма підприємства за видами продукції.
  7. I. Загальнопрофесійні дисципліни

Тематичний план

 Найменування розділів і тем  Кількість годин при очній формі навчання    
 всього  в т. ч. практичні заняття  
 
 Вступ    
 Розділ 1. Галузь в умовах ринку  
 Тема 1. галузь в системі національної економіки    
 Тема 1.2. Матеріально-технічна база галузі  
 Тема 1 .3. Трудові та фінансові ресурси галузі  
 Розділ 2. Виробнича структура організації (підприємства)
 Тема 2. 1. Організація (підприємство) як господарюючий суб'єкт в ринковій економіці  
 Тема 2.2. Виробнича структура організації (підприємства)  
 Тема 2.3. Виробничий і технологічний процеси
 Розділ 3. Економічні ресурси організації (підприємства)
 Тема 3.1. Майно і капітал  
 Тема 3.2. Основні засоби організації (підприємства)
 Тема 3.3. Оборотні кошти організації (підприємства)
 Тема 3.4. Трудові ресурси. Організація, нормування та оплата праці.
 Розділ 4. Маркетингова діяльність організації (підприємства)  
 Тема 4. 1. Маркетинг; його основи і концепції  
 Тема 4.2. Функції маркетингу і етапи його організації  
 Тема 4.3. Реклама  
 Тема 4.4. Якість і конкурентоспроможність продукції  
 Тема 4.5. Інноваційна та інвестиційна політика організації (підприємства)  
 Розділ 5. Собівартість, ціна, прибуток і рентабельність - основні показники діяльності організації (підприємства)
 Тема 5.1. Собівартість продукції
 Тема 5.2. Ціноутворення в ринковій економіці
 Тема 5.3. Прибуток і рентабельність
 Розділ 6. Планування діяльності організації (підприємства)
 Тема 6.1. Бізнес планування
 Тема 6.2. Фінанси організації (підприємства)  
 Тема 6.3. Методика розрахунку основних техніко-економічних показників роботи організації (підприємства)
 Розділ 7. Зовнішньоекономічна діяльність організації (підприємства)  
 Тема 7. 1. Організація (підприємство) на зовнішньому ринку  
 Курсова робота  
 Всього з дисципліни  

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ І Методичні вказівкиЕКОНОМІКА ГАЛУЗІ | Вступ

Тема 1.1. Галузь в системі національної економіки | Тема 1.2. Матеріально-технічна база галузі | Тема 1.3. Економічні ресурси галузі | Тема 2.3. Виробничий і технологічний процеси | Тема 3.1. Майно і капітал | Тема 3.4. Трудові ресурси. Організація, нормування та оплата купа | студент повинен | Тема 4.3. Реклама |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати