Головна

IY. Можливі причини забезпечують дане розподіл захворюваності

  1. I Вкажіть причини, що викликають гипоксическую гіпоксію при поразці ОР і АХОХСДЯВ (4).
  2. I Вкажіть причини, визивющіе гипоксическую гіпоксію при поразці ОР і АХОХСДЯВ (4)
  3. I.1. Рівномірний або нерівномірний розподіл показників захворюваності
  4. I. Тенденція або напрямок руху показників захворюваності
  5. II. Можливі проблеми пацієнта.
  6. II. Коливання річних показників захворюваності
  7. II. Максимально можливі бали за види контрольованої діяльності студента, що враховуються в рейтингу

Особливості розподілу захворюваності в часі залежать від набору факторів і активності комплексу різноманітних причин і умов, які умовно можна розділити на три групи:

1. фактори (причини і умови), активність яких протягом багатьох років практично не змінюється або змінюється в одному напрямку. Наприклад: на невпорядкованою території (відсутність каналізації, криничне водопостачання), будується водопровід і каналізація з поетапним введенням окремих районів протягом декількох років. В результаті поліпшення якості питної води та очищення території від забруднення побутовими стоками відзначається тенденція до зниження захворюваності. Такий характер зміни активності причин впливає на інтенсивність захворюваності і пов'язаний в першу чергу з соціальними факторами

2. причини і умови, активність яких змінюється періодично, ритмічно, досягаючи максимуму і мінімуму через приблизно однакове число років. Наприклад: величина імунного прошарку суспільства, що є головною складовою біологічних факторів і визначає циклічні (періодичні, ритмічні) коливання захворюваності. Якщо не відбувається істотних і незвичайних змін імунного прошарку то, в більшості випадків, на одній території періоди різних циклів однакові, так само однакові і інтервали між циклами.

3. причини та умови, активність яких безладно змінюється в часі (природно-кліматичні чинники) або фактори проявляються випадково (аварії за рахунок природно-кліматичних або соціальних факторів)

Таким чином розподіл захворюваності залежить від поєднаної дії біологічних, соціальних і природно-кліматичних факторів.
III. Прогноз захворюваності на наступний рік | I.1. Рівномірний або нерівномірний розподіл показників захворюваності

Основні статистичні показники, що використовуються для вимірювання захворюваності. | Структура описових епідеміологічних досліджень | На основі аналізу рівня і структури захворюваності у групах і за нозологічними формами хвороб | На основі аналізу динаміки і структури захворюваності конкретними групами і нозологічними формами хвороби | Підстава для проведення досліджень | I. Тенденція або напрямок руху показників захворюваності | II. Коливання річних показників захворюваності | приклади діаграм | III. Можливі причини забезпечують дане розподіл захворюваності | приклади |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати