На головну

безпеки підприємств

  1. I. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.
  2. II. Вимоги безпеки перед початком
  3. III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ І ГЛЯДАЧІВ
  4. III. Забезпечення безпеки учасників і глядачів
  5. III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ І ГЛЯДАЧІВ
  6. IV. Забезпечення національної безпеки
  7. VI науково-практична конференція молодих фахівців підприємств і організацій Приволзького федерального округу

6.1. Необхідність вдосконалення методик роботи служб безпеки підприємств

Загострення конкуренції робить роботу служби безпеки підприємства дедалі важливішою. Від роботи СБ безпосередньо залежить ефективність функціонування всього підприємства.

Розширення сфери впливу СБ, постійно змінюються зовнішні умови, розвиток технологій, систем управління підприємством призводять до необхідності постійного вдосконалення методик роботи СБ України.

Будь-яка зміна будь-якого елементу підприємства або його зовнішнього оточення може спричинити за собою виникнення такого механізму реалізації загрози, існування якого раніше було неможливо.

Зокрема, постійного вдосконалення вимагають методи аналізу ФГД підприємства, здійснюваного з метою забезпечення економічної безпеки. Як приклад проведемо аналіз:

- Використання ТМЦ підприємством;

- Відносин будівельного підприємства з субпідрядниками.

На підставі проведеного аналізу розроблені методичні рекомендації, що дозволяють підвищити рівень забезпечення економічної безпеки (див. Додатки. Там же дана методика визначення стану економічної безпеки за допомогою аналізу інформації, отриманої від бухгалтерії підприємства).


6.2.Збереження і належне використання ТМЦ на прикладі будівельних підприємств

У будівельних роботах істотну частину собівартості робіт складають застосовуються будівельні, оздоблювальні та інші матеріали. Від якості застосовуваних матеріалів безпосередньо залежить не тільки якість, але і безпеку будівель і споруд. Забезпечення збереження та належного використання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) на підприємствах різних галузей економіки, і в будівництві зокрема, є питанням, досить добре опрацьованим в літературі. Значною мірою вирішення цього питання в частині організації обліку і контролю регламентовано різними державними органами. Проте тема не втрачає актуальності і опрацьовується авторами в різних аспектах: галузевих, організаційному, управлінському, бухгалтерському, правовому тощо. У цьому пункті книги автрри зробили спробу узагальнення практичного досвіду і рекомендацій щодо забезпечення збереження та належного використання ТМЦ в будівельних підприємствах, які не претендуючи на повноту розгляду питання. Більш того, висвітлені тільки ті моменти, які характерні в основному для будівельних підприємств.

Перш за все хотілося б відзначити, що створення і підтримання ефективної системи обліку і контролю ТМЦ в будівельній, та й в будь-який інший організації - досить складне завдання, що вимагає певних знань і організаційних навичок. Методичні вказівки, положення і рекомендації, альбоми уніфікованих форм, розроблені державними ор-ганами, є чудовою базою для формування системи ^ подружжя і контролю. Вони створювалися колективами фахівців перевірялися на практиці протягом тривалого часу. Як -надає досвід, будь-недостатньо продумане відступ п цих правил, зроблене для спрощення, прискорення і т. д., частіше} його тягне за собою серйозні проблеми і втрати. Будівельні підприємства в порівнянні з підприємствами затих галузей економіки мають ряд особливостей, які ска-ються на забезпечення збереження і належного викорис-лнію ТМЦ. це:

Б;. - Відсутня стаціонарне місце передачі (списання) ТМЦ виробництво, замість нього є об'єкт будівництва, ре-рнта, будмайданчик;- Крім стаціонарних складів для зберігання ТМЦ мають
 ся тимчасові приоб'єктні склади зберігання, режим функціонально
 онирования і охорони яких не завжди залежить від керівництва
 будівельної організації;

- Відпуск ТМЦ у виробництво здійснюється, як правило,
 за вказівкою виконроба - уповноваженої особи, що знаходиться на
 віддаленому об'єкті, а не в стаціонарному приміщенні, наприклад
 цеху. Виконробом ж ведеться облік виконаних робіт на об'єкті і
 витрачених матеріалів за встановленими формами;

- Обсяг і якість використаних ТМЦ не завжди можливо
 встановити з достатньою точністю після закінчення будівельник
 них робіт без призначення спеціальної експертизи;

- При будівництві за схемою «генпідрядник-субпідрядник»,
 «Замовник - підрядник» друга сторона часто буває повинна ис
 використовувати матеріали, передані їй першої стороною. при
 це друга сторона часто отримує матеріали, минаючи свій ста
 стаціонарної склад, відразу на свій тимчасовий приоб'єктний склад,
 а іноді і прямо на об'єкт;

- Фактичні витрати матеріалів в окремих випадках може
 значно відрізнятися від передбаченого проектною доку
 ції внаслідок ряду причин (заміна окремих материа
 лов на аналогічні за призначенням, але нижчі за ціною і
 якості, а також економія матеріалів, що призводить до погіршиться
 ню якості робіт, пр.);

- Іноді важко встановити фактичного виконавця
 робіт після завершення робіт і підписання всіх документів.

Це призводить до таких наслідків:

- Рівень забезпечення безпеки тимчасових приоб'єктних
 складів часто буває нижче, ніж у стаціонарних складів;

- Дисципліна приходования, зберігання, обліку, відпуску в про
 ництво (списання) ТМЦ на будівельних об'єктах може бути
 нижче, ніж на підприємствах інших галузей в силу специфіки
 будівельної галузі;

- Можливості для здійснення контролю {як поточних, так
 і проведених) робіт і операцій в цілому нижче, ніж на підпри
 ятиях інших галузей в силу специфіки будівельної галузі;

Типові порушення, що виникають в будівельних організаціях, зумовлені специфікою галузі:

-хіщеніе ТМЦ з приоб'єктних складів;

-подмена ТМЦ на приоб'єктному складі на ТМЦ більш низ
 кого якості (вартості);


- Списання в виробництво більшої кількості ТМИ, пп!
 витрачено реально, з подальшим (попереднім) ні.
 ятием надлишків ТМЦ;

- Завищення обсягів робіт для забезпечення списання лот ч Передачі кількостей ТМЦ;

- Використання при проведенні робіт ТМЦ більш ні 1мн (1
 якості, ніж належить, з вилученням наявних і списаних I
виробництво високоякісних ТМЦ;

- Фіктивна передача частини виконуваних робіт і, Ногмов / мм
 матеріалів або фіктивне отримання матеріалів від поді ипш.1 <|
 сторонніх організацій з метою завищення витрат Орина и
 ції на субпідрядні роботи і придбання ТМЦ.

Останнє найчастіше не має прямого відношення до тчр. ш ності ТМЦ, однак іноді його вплив на будівельну про | н, 1 нізаіію занадто велике, щоб не бути згаданим. ІмегН зазвичай такі наслідки: розкрадання (частини) серед *, УТЛ чинних підставний організації або переданих їй ТМЦ, поле плата будівельною організацією податків внаслідок запіжп податкової бази по податку на прибуток і ПДВ. Можливі дні мул анта. Перший - фіктивні договори ініціюються керуй I мім організації для збільшення собівартості, а також зменшений ні податкових виплат і в інших цілях. Крім протизаконна ги скоєних дій така практика часто привід т до еш-дме наслідків: плутанина в обліку ТМЦ, суперечності в бухгалтерському обліку. Це полегшує приховування розкрадання ТМИ Другий варіант, що зустрічається рідше, - коли фіктивні дою злодія укладаються з подачі зацікавлених осіб, при цьому ру ник організації не в курсі того, що відбувається. Роботи найчастіше виконуються силами своїх же робітників, з використанням техніки, а можливо, і ТМЦ організації. Оплата за нібито їм наповнені сторонньою організацією роботи потім постушкч до ^ ііціаторам схеми.

Безумовно, доцільно здійснювати виконання рндл гшеперечісленних заходів силами спеціалізованих здразделеній підприємства - внутрішнім контролем, всередині * м аудитом. Однак виконання ряду заходів і їх мою югія повинні бути узгоджені з СБ, а ряд заходів про адіться силами СБ України.

Будівельної організації для прийняття оптимальних рсше (і в області забезпечення економічної безпеки також №дует зіставляти вартість заходів по забезпеченню!


збереження і належного використання ТМЦ з величиною можливого збитку і ймовірністю його нанесення.

Рекомендації щодо забезпечення нормального використання ТМЦ будівельним підприємством, розроблені на підставі вищенаведеного аналізу, дані в Додатку 2.Поліпшення взаємодії служби безпеки з підрозділами підприємства і зовнішнім середовищем | Контроль субпідрядних відносин

проекти | Комплексний підхід | Діяльність служби безпеки підприємства в правовому аспекті | Підпорядкованість служби безпеки | Активне забезпечення '01) 11 | Брокерські, страхові та інші компанії) какпреда. пши-щ. потенційного клієнта або контрагента. | Них технологій, постійного оновлення знань, сонершсмс-твования, глибокого знання характерних особенностейшраслі, суміжних дисциплін '. | Шляхи вдосконалення діяльності служби безпеки підприємства | Розширення сфери діяльності служби безпеки | Поглиблення впливу служби безпеки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати