На головну

Шляхи вдосконалення діяльності служби безпеки підприємства

  1. B період подальшого проходження військової служби.
  2. I. Аналіз діяльності школярів
  3. I. Річна виробнича програма підприємства за видами продукції.
  4. I. Загальні відомості щодо організації навчання громадян початковим знанням в області оборони і їх підготовки з основ військової служби, військово-патріотичного виховання
  5. I. Ознайомлення дітей з навколишнім в активній діяльності
  6. I. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.
  7. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації

5.1. характердіяльності служби безпеки

Оскільки автори приходять до висновку про необхідність включення в діяльність СБ на додаток до заходів охоронно-розшукового характеру заходів організаційного, управлен-чесько-економічного та аналітичного характеру, то неминуче постає наступне питання. Якщо на підприємстві вже існують різні управлінські структури зі схожими функціями, а також контрольні підрозділи економічної спрямованості, чи не виникне дублювання і дезорганізації діяльності?

Робота СБ на відміну від роботи цих служб підприємства є в першу чергу організаційної, координуючої і повинна характеризуватися комплексністю, більш широким підходом до вирішуваних проблем, специфікою застосовуваних методик, залученням ресурсів різних служб підприємства до вирішення проблем. Тільки в цьому випадку досягається органічне доповнення та підвищення надійності функціонування підприємства. Крім того, в ряді випадків дублювання є не тільки корисним, але й необхідним фактором забезпечення безпеки.

Комплексний підхід до проблеми забезпечення економічної безпеки був описаний вище. Також передбачається поєднання різних методів, використання джерел інформації, недоступних для інших підрозділів підприємства.

Удосконалення роботи СБ може досягатися шляхом:

- Розширення сфери впливу СБ;

- Поглиблення впливу СБ;


- Поліпшення взаємодії СБ з підрозділами підпри
 ємства;

- Поліпшення взаємодії із зовнішнім середовищем;

- Впровадження нових способів функціонування, методик:
 аналізу ФГД і впливу на ФГД;

- Іншими шляхами.

Як приклад проведемо аналіз рівня економічної безпеки шляхом анкетування співробітників бухгалтерії, розглянемо використання ТМЦ в будівельних підприємствах, проаналізуємо документообіг бухгалтерських документів, а також субпідрядні відносини.Них технологій, постійного оновлення знань, сонершсмс-твования, глибокого знання характерних особенностейшраслі, суміжних дисциплін '. | Розширення сфери діяльності служби безпеки

промисловість | Будівництво | Транспорт і зв'язок | Торгівля | проекти | Комплексний підхід | Діяльність служби безпеки підприємства в правовому аспекті | Підпорядкованість служби безпеки | Активне забезпечення '01) 11 | Брокерські, страхові та інші компанії) какпреда. пши-щ. потенційного клієнта або контрагента. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати