Головна

Дисциплінарна відповідальність працівників.

  1. III. відповідальність
  2. IV. Міждисциплінарна інтеграція.
  3. IV. відповідальність
  4. IV. Відповідальність чергового диспетчера ЕДДС
  5. IV. Відповідальність.
  6. VI Відповідальність сторін, що регулюють відносини на основі даних Правил
  7. Адміністративна і дисциплінарна преюдиція 1 сторінка

Одним з обов'язків працівників є належне виконання трудових обов'язків, правил внутрішнього трудового розпорядку, що входить в поняття трудової дисципліни. У разі порушення працівником з його вини трудової дисципліни і здійснення дисциплінарного проступку він притягується до дисциплінарної відповідальності.

Дисциплінарна відповідальність працівників є одним з видів юридичної відповідальності, яка накладається за неправомірну поведінку.

Дисциплінарна відповідальність являє собою обов'язок працівника зазнати несприятливі наслідки, передбачені нормами трудового права, за винне, протиправне невиконання або неналежне виконання своїх трудових обов'язків. До дисциплінарної відповідальності можуть залучатися працівники, які вчинили дисциплінарний проступок. Отже, підставою дисциплінарної відповідальності завжди служить дисциплінарний проступок, вчинений конкретним працівником.

Відповідно до ст. 189 ТК ПМР, дисциплінарним проступком визнається невиконання або неналежне виконання працівником з його вини покладених на нього трудових обов'язків.

У разі вчинення працівником дисциплінарного проступку роботодавець має право на застосування таких дисциплінарних стягнень:

1) зауваження;

2) догану;

3) звільнення з відповідних підстав;

4) переклад на нижче оплачувану роботу на термін до 3-х місяців або зміщення на нижчу посаду на той же термін.

Законами, статутами і положеннями про дисципліну для окремих категорій працівників можуть бути передбачені й інші види дисциплінарних стягнень.

До застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен зажадати від працівника письмове пояснення. Якщо після закінчення 2 робочих днів зазначене пояснення працівником не надано, то складається відповідний акт. Ненадання працівником пояснення не є перешкодою для застосування дисциплінарного стягнення.

Дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше 1 місяця з дня виявлення проступку. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку, а за результатами ревізії, перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиторської перевірки - пізніше 2 років з дня його вчинення. За кожний дисциплінарний проступок може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

Наказ (розпорядження) роботодавця про застосування дисциплінарного стягнення оголошується працівникові під розпис протягом 3 робочих днів з дня його видання, не рахуючи часу відсутності працівника на роботі. Якщо працівник відмовляється ознайомитися із зазначеним наказом (розпорядженням) під розпис, то складається відповідний акт.

Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником до державної інспекції праці та (або) органи з розгляду індивідуальних трудових спорів.

Якщо протягом 6 місяців з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається не мав дисциплінарного стягнення. Роботодавець до закінчення шести місяців з дня накладення дисциплінарного стягнення має право зняти його з працівника за власною ініціативою, прохання самого працівника, клопотанням його безпосереднього керівника або представницького органу працівників.Сторони трудових відносин, їх права і обов'язки. | Матеріальна відповідальність працівника і роботодавця.

Президент ПМР. | Верховна рада ПМР. | Уряд ПМР. | Судова система. | Прокуратура ПМР. | Оплата праці за трудовим законодавством. | Поняття, предмет і метод цивільного права. | Поняття і види об'єктів цивільних прав. | Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин. | Повністю дієздатні фізичні особи; |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати