На головну

Виробнича інфраструктура

  1. Cтадії кругообігу обігового капіталу: ГРОШОВА ВИРОБНИЧА ТА ТОВАРНА
  2. III. ІНФРАСТРУКТУРА
  3. Виробнича логістична система
  4. Виробнича потужність підприємства
  5. Виробнича потужність та фактори підвищення ефективності її використання.
  6. Виробнича практика (переддипломна)

Інфраструктура (від лат. infra - нижче, під structura - побудова, розміщення) - це сукупність складових будь-якого об'єкта, що мають підпорядкований (допоміжний) характер і забезпечують умови нормальної роботи об'єкта в цілому.

Інфраструктура підприємства - це комплекс цехів, господарств і служб, головне завдання яких зводиться до забезпечення нормального функціонування (без перерв і зупинень) основного виробництва і всіх сфер діяльності підприємства.

Склад і масштаби виробничої інфраструктури підприємства залежать від типу виробництва, номенклатури й обсягу випуску продукції, рівня спеціалізації і кооперування, організації виробничих процесів, розмірів підприємства та його виробничих зв'язків.

На більшості підприємств виробничу інфраструктуру утворюють допоміжні (інструментальне, ремонтне, енергетичне) та обслуговуючі (транспортне, складське і тарне) господарства.

Застосування на підприємстві широкої номенклатури й асортименту інструментів і технологічного оснащення зумовлює необхідність організації інструментального господарства для виконання завдань з виробництва, постачання, проектування, планування, виготовлення, зберігання, обліку і ремонту необхідного інструменту з доставкою його до робочих місць.

Ремонтне господарство підприємства призначене підтримувати в технічно справному стані різноманітний і складний парк технологічного устаткування основних цехів шляхом його обслуговування, ремонту і модернiзації.

Сучасні виробництва споживають у великих кількостях паливо, електроенергію, пару, газ, воду, стисле повітря та інші енергоносії, тому значне місце у виробничій інфраструктурі підприємства посідає енергетичне господарство. Воно забезпечує різноманітними видами енергії основні, допоміжні цехи, усі підрозділи і служби підприємства.

Виготовлення продукції на підприємстві супроводжується величезним обсягом транспортно-складських, вантажно-розвантажувальних робіт з обслуговування внутрішнього і зовнішнього вантажообігу, що викликає потребу у створенні транспортного господарства та близьких до нього складського і тарного господарств. Від раціональної організації цих господарств багато в чому залежать ритмічність роботи основних цехів, тривалість виробничих циклів і рівень витрат на виробництво продукції.

У сфері технічного обслуговування виробництва на промислових підприємствах зайнято приблизно 45-50% загальної кількості персоналу. Із загального обсягу допоміжних робіт на інструментальне обслуговування припадає - 27 %; ремонт і технічне обслуговування технологічного устаткування - 30 %; на енергетичне обслуговування - 8 %; транспортно-складське обслуговування - 23 %; на інші роботи (служби інфраструктури) - 12 %. Це зумовлено не тільки великим обсягом робіт з обслуговування основного виробництва, а й різноманітністю і складністю ручних робіт, які дуже важко механізувати й автоматизувати.

Раціональна організація системи технічного обслуговування (виробничої інфраструктури) є важливою умовою стабілізації і гнучкості основного виробництва, забезпечення обсягів, якості та оновлення продукції, що випускається, підвищення ефективності роботи підприємства в цілому.Чинники, що впливають на тривалість виробничого циклу | Забезпечення виробництва технологічним оснащенням

Класифікації структури нормованого і ненормованого робочого часу та використання устаткування протягом зміни | Визначення норм праці | Просторові зв'язки у виробничому процесі | Виробнича структура та її види | Види виробничих структур підприємств | Просторове розташування підприємства | Критерії розташування виробничих об'єктів при проектування сучасних підприємств | Сутність і види виробничих циклів | Структура виробничого циклу | Шляхи скорочення виробничого циклу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати