На головну

ОСНОВНІ ФОНДИ І ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ

  1. I. 1. Що називається коливаннями? Гармонійні коливання, їх основні характеристики.
  2. I. Основні положення
  3. I. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ КУРСУ
  4. I. Основні керівні документи і їх вимоги
  5. I. Основні терміни та загальні підходи
  6. II. Базові принципи побудови та основні завдання загальнонаціональної системи виявлення та розвитку молодих талантів
  7. II. Основні і особливі обов'язки співробітників СП ВОП

Вкажіть правильний варіант відповіді

1.1 До складу основних виробничих фондів підприємства включаються матеріально-речові елементи:

а) будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби;

б) будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання (в тому числі силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання, лабораторне обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, інші машини і обладнання), незавершене виробництво, інструменти і пристосування, транспортні засоби;

в) будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання (в тому числі силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання, лабораторне обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, інші машини і обладнання), транспортні засоби, інструменти і пристосування, виробничий і господарський інвентар;

г) Будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти і пристосування, виробничий і господарський інвентар;

д) будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти і пристосування, виробничий і господарський інвентар, готова продукція на складі.

1.2 Основні фонди на балансі підприємства оцінюються:

а) По відновлювальної вартості;

б)повної початкової вартості;

в) залишкової вартості;

г) змішаної вартості.

1.3 Загальний рівень використання основних виробничих фондів характеризують:

а) рентабельність, прибуток;

б) Фондовіддача, фондомісткість;

в) фондоозброєність праці робітників;

г) Коефіцієнт змінності;

д) продуктивність туди робітників.

1.4 Екстенсивний використання основних виробничих фондів характеризують:

а) Рентабельність виробництва;

б)фондовіддача, фондомісткість;

в) фондоозброєність праці;

г) коефіцієнт змінності;

д) коефіцієнт екстенсивного використання устаткування.

1.5 Інтенсивне використання обладнання характеризують:

а) Продуктивність даного виду обладнання;

б) фондовіддача, фондомісткість;

в) Фондоозброєність праці;

г) коефіцієнт змінності;

д) Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання.

1.6 Показник фондовіддачі характеризується:

а) Продуктивність даного виду обладнання;

б) Розмір обсягу товарної продукції, що припадає на карбованець основних виробничих фондів;

в) Питомі витрати основних фондів на 1 карбованець реалізованої продукції;

г) Кількість оборотів оборотних коштів.

1.7 Амортизація основних фондів - це:

а) знос основних фондів;

б) Перенесення вартості основних фондів на собівартість продукції;

в) Витрати на утримання основних фондів;

г)відновлення основних фондів.

 Практична робота №6 | ОБОРОТНІ ФОНДИ І ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА

Трудові ресурси і кадрова політика | Форми і системи оплати праці. | Побічно-відрядна і інші. | Фонд оплати праці. | Удосконалення форм і систем оплати праці | Виробництва і методи її вимірювання. | Практична робота №2 | Практична робота №3 | Практична робота №4 | Практична робота №5 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати