Головна

Практична робота №6

  1. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  2. I. ПІДГОТОВЧА РОБОТА
  3. I. РОБОТА НАД ТЕКСТОМ
  4. I. Підготовча робота
  5. II Практична частина
  6. II Практична частина
  7. II Практична частина

Тема: Розрахунок вартості і показників використання фондів

мета роботи: Навчитися розраховувати основні показники використання основних виробничих фондів

Завдання 1.

ОПФ на початок 1998р. Становили 2825 млн. Рублів

   введення  вибуття
 1.02  40 млн. Руб.  6 млн. Руб.
 1.05  50 млн. Руб.  4 млн. Руб.
 1.08  70 млн. Руб.  8 млн. Руб.
 1.11  10 млн. Руб.  5 млн. Руб.

Визначити коефіцієнт вироблення і відновлення ОПФ і їх середньорічну вартість.

Задача2

Десять років тому був придбаний прилад вартістю 10 млн. Руб. Термін його експлуатації 12 років. В даний час той же прилад в результаті освоєння виробництва подібних приладів варто на 305 дешевше.

Розрахувати залишкову вартість приладу і зробити висновок про доцільність його заміни з урахуванням виду і величини зносу.

Задача3

Середня вартість ОФ 235 млн. Руб., В т. Ч. Будівлі 86,4 (норма амортизації на - 2,8%), споруди 144 (на - 6%), передавальні пристрої 9,6 (на - 8%), силові машини і обладнання 7,2 (на - 7,5%), робітники машини 98,4 (на - 11,5%), обчислювальні засоби 9,0 (на - 12%), транспорт - 8,0 (на - 19%) та інші 2,0 (на - 12%). вартість виробленої продукції за рік 245 млн. руб.

Визначте:

- Структуру ОФ

- Активну частину

- Суму амортизації

- фондоотдачу

завдання 4

Визначте приріст випуску продукції за рахунок поліпшення використаного основних фондів, якщо фондовіддача у звітному періоді склала 0,9, а в базисному 0,85 руб. при вартості ОПФ - 86000 тис. руб.

завдання 5

Вартість обладнання партії -15000 млн. Руб. з 1.03 введено в експлуатацію 2 теодоліта вартістю 45,6 млн. руб. З 1.04 вибув нівелір вартістю 20,4 млн. Руб. Виконано обмін робіт на суму 24000 млн. Руб. при плані 28000 млн. руб.

Визначити величину фондовіддачі і коефіцієнт використання обладнання.

завдання 6

На підприємстві 10 фотограмметрических приладу працювали в одну зміну, 20 приладів в дві зміни, а 3 приладу не працювали. Кількість робочих днів за місяць - 22.

Необхідно визначити:

- Коефіцієнт змінності встановленого і працюючого обладнання протягом місяця.

завдання 7

Визначити приріст випуску продукції за рахунок поліпшення використання ОПФ за наступними даними. Фондовіддача в звітному році склала 0,9 і збільшилася в порівнянні з базисним на 5,6%. Середньорічна вартість ОПФ не змінилася і склала 86000 тис. Руб.

завдання 8

У цеху встановлено три універсальних приладу, годинна продуктивність кожного - 0,25 км2 . Цех працює в 2 зміни по 8 годин кожна. Недільних днів - 52, суботніх - 46, святкових - 8, час на капітальний та поточний ремонт - 5% від календарного. На приладах виконано 2592 км2 зйомки. Визначте коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного і інтегрального їх використання, якщо прилади відпрацювали 10798 годин. Чи можна на приладах виконати 2976 км2 , 3236 км2?

Примітка: при вирішенні задач використовувати конспект лекцій з «економіці галузі». Після обчислень зробити висновки.

тести

з дисципліни «Економіка галузі»

для студентів спеціальності 56.02.01 Геодезія

 Практична робота №5 | ОСНОВНІ ФОНДИ І ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ

Оборотні фонди підприємства, нормування. | Трудові ресурси і кадрова політика | Форми і системи оплати праці. | Побічно-відрядна і інші. | Фонд оплати праці. | Удосконалення форм і систем оплати праці | Виробництва і методи її вимірювання. | Практична робота №2 | Практична робота №3 | Практична робота №4 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати