Головна

Характеристика основних проблем глобалізації

  1. I. Загальна характеристика уроку.
  2. I. Общая характеристика
  3. I. Общая характеристика желез внутренней секреции
  4. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ 1 страница
  5. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ 2 страница
  6. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ 3 страница
  7. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ 4 страница

Глобальні проблеми - це особливий ряд соціальних явищ і процесів у сучасному світі, які за масштабами і значущістю вирізняються загальнопланетарним характером, пов'язані з життєвими інтересами народів світу і можуть бути вирішені шляхом взаємодії усіх країн світу.

В останні десятиліття у світі виникло чимало проблем, які безпосередньо стосуються долі всього людства, зачіпають інтереси всіх народів і вийшли на загальнопланетарний рівень. Від їх своєчасного розв'язання залежить існування земної цивілізації. Цього можна досягти лише спільними зусиллями всіх країн, міжнародних організацій.

Сучасна класифікація глобальних проблем склалася в 80-ті роки ХХ ст. Глобальні проблеми взаємодіють одна з одною, зокрема, енергетична й сировинна проблеми співвідносяться з екологічною, екологічна - з демографічною, демографічна - із продовольчою.

В літературі зафіксовано такий більш-менш загальноприйнятий варіант класифікації:

1. Універсальні проблеми політичного і соціально-економічного характеру (глобальна проблема сталого розвитку світу, глобальна проблема суспільної організованості й керованості світовим співтовариством та ін.).

2. Глобальні проблеми переважно природно-економічного характеру (енергетична, продовольча, сировинна, ресурсна та ін.).

3. Глобальні проблеми переважно соціального характеру (демографічна, міжнаціональних і міжконфесійних відносин, демократії, духовності, охорони здоров'я, корупції, безробіття, організованої злочинності та ін.).

4. Глобальні проблеми екологічного характеру (забруднення навколишнього середовища, гомеостазного розвитку системи "людство - природа" тощо).

5. Глобальні проблеми інформаційного характеру ("інформаційного вибуху", створення єдиного інформаційного поля, інформатизації суспільства тощо).

6. Глобальні проблеми технологічного характеру ("високої" технологізації виробництва, освіти, управління тощо).

7. Глобальні проблеми науково-інтелектуального характеру (інтеграції науки, кризи освіти тощо).

8. Глобальні проблеми змішаного типу (війни і миру, міжнародного тероризму, культури, цивілізації).

Важливим моментом є наукова диференціація проблем, їх ранжування, а також встановлення взаємозв'язку і взаємовпливу в динаміці. Визнаючи всі глобальні проблеми важливими, а також їхній об'єктивний взаємний вплив, ми, разом із тим, вважаємо за необхідне виділяти серед них особливі, ключові проблеми, або "надпроблеми" чи "метапроблеми", оскільки саме вони є критеріально-визначальними для долі людства. Як і 20-30 років тому, чи не найбільш імперативними глобальними проблемами першої групи є проблеми попередження ядерної війни і збереження миру, проблема зміцнення міжнародної безпеки. Незважаючи на "розрядку" і відсутність прямої загрози ядерної війни між наддержавами в умовах однополюсного світу, ця проблема зберігає і зберігатиме свою пріоритетність. Людство ніколи не зможе вирішити її до кінця, але повинно навчитись контролювати цю смертельну загрозу, максимально пом'якшуючи її гостроту.

До розряду найбільш пріоритетних глобальних проблем людства, які мають особливо великий перспективний або, навіть, вічний характер, відноситься глобальна проблема сталого розвитку світу, який визначається сьогодні і в майбутньому не стільки економічним зростанням держав і країн та забезпеченням розширеного відтворювання в його традиційних вартісній і натурально-фізичній формах, скільки з соціально-економічним прогресом людства, забезпеченням розширеного відтворення інтелектуальних ресурсів та інтелектуального потенціалу, а також зростання якості і конкурентоспроможності розвитку, якості людського життя, розвитку людини як найвищої соціальної цінності. При цьому розуміється і покращення навколишнього середовища.

Ще одна особливо пріоритетна універсальна глобальна проблема - це проблема підвищення рівня суспільної організованості і керованості світовим співтовариством і його розвитком. Цю проблему ще називають проблемою глобального управління. Людство повинно знайти ефективну форму глобального управління, що має забезпечити синхронізований, справедливий розвиток для всіх націй і країн, а не лише для країн "золотого мільярда".

До другої групи глобальних проблем відносять такі проблеми природно-економічного характеру як енергетична, продовольча, екологічна, сировинна, Світового океану, ресурсна, інформаційна, технологічна. Багато дослідників ставлять на перше місце в цій групі проблем саме глобальну екологічну проблему, виходячи з безперспективності продовження "технократичного" розвитку суспільства і його загроз.

Глобальна соціалізація розвитку висуває на передній план і третю групу глобальних проблем соціального характеру, яку називають "глобальною соціальною бомбою", підкладеною під майбутнє людство. Сюди входять глобальна демографічна проблема, проблеми боротьби цивілізацій, релігій, міжнаціональних відносин, демократії, духовності, культури, захисту здоров'я, організованої злочинності, корупції, безробіття і збіднення населення світу. Традиційно глобалістика найбільшу увагу приділяє демографічній проблемі в якості перенаселення планети. Але сьогодні, коли Китай і Індія поступово виходять у лідери світового розвитку і демонструють здатність вирішувати продовольчі проблеми і проблеми розвитку, на перший план виходять глобальні проблеми соціальної якості життя - освіта, здоров'я, безпека людини, боротьба з організованою злочинністю, з тіньовою економікою, можливості розвитку народного підприємництва.

Вирішення усіх цих проблем потребує величезних колективних зусиль усіх держав світу і, безумовно, найбільш повної віддачі від кожної держави зокрема.Позитивні та негативні наслідки сучасної глобалізації | Сучасні ідеологічні концепції формування глобальних стратегій

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ГЛОБАЛІСТИКИ | Сутність і природа глобалізації | Еволюція напрямків глобалізації | Форми прояву глобалізації | Етапи розвитку глобалізації | Еволюція концепцій глобалізації | Передумови глобалізації | Сутність та особливості глобальної економіки | Джерела конкурентоспроможності в глобальній економіці | Концепції розвитку глобальної економіки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати