На головну

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ГЛОБАЛІСТИКИ

  1. I. Загальна характеристика уроку.
  2. Ал Сувеїлан Х. Загальна характеристика концепцій справедливості в античній та середньовічній філософії( огляд визначень) // Філософська думка, 2001. - 3. - С. 60-71.
  3. Алгебра і теорія чисел
  4. Біотичне середовище. Загальна характеристика екофакторів
  5. Визначення поняття, його загальна характеристика
  6. Генетична й типологічна спорідненість слов'янських мов. Загальна характеристика їх розвитку.
  7. Дайте найбільш точне визначення поняттю «загальна освіта» .

ВСТУП

Мета курсу:Розкрити генезис глобалізації як економічного феномену і наукової категорії поряд з еволюцією і перспективами розвитку цієї економічної і суспільно-політичної системи.

Завданням курсу є:вивчення впливу глобалізації на світовий інтеграційний процес і формування національних стратегій економічного розвитку.

Предметом курсу є:закономірності, моделі і вплив глобалізації на економічний розвиток світу.

У результаті ознайомлення та вивчення курсу "Глобальна економіка" студенти повинні:

 володіти ключовими поняттями курсу;

 знати завдання та основні проблеми курсу;

 опанувати знаннями з історії виникнення глобалізації;

 набути знання в галузі глобалізації та її форм;

 знати основні завдання та цілі глобальної економіки;

 розуміти вплив глобалізації на розвиток країн;

 мати уявлення стосовно основних проблем глобалізації;

 володіти знаннями стосовно особливостей функціонування глобальних ринків;

 вміти аналізувати стратегію розвитку України в умовах глобалізації;

 аналізувати особливості розвитку різних напрямів стратегії;

 вміти опанувати знання та проводити аналіз підсумків економічних та соціальних перетворень в Україні від її участі у процесах глобалізації;

 розуміти відмінності між корпоративними та національними інтересами і системі глобалізації;

 вміти здійснити аналіз концепцій розвитку глобальної економіки;

 оцінювати недоліки концепцій розвитку глобальної економіки.


ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ГЛОБАЛІСТИКИ

1. Сутність і природа глобалізації.

2. Еволюція напрямків глобалізації.

3. Форми прояву глобалізації.

4. Етапи розвитку глобалізації.

5. Еволюція концепцій глобалізації.

 Исходные данные | Сутність і природа глобалізації

Еволюція напрямків глобалізації | Форми прояву глобалізації | Етапи розвитку глобалізації | Еволюція концепцій глобалізації | Передумови глобалізації | Позитивні та негативні наслідки сучасної глобалізації | Характеристика основних проблем глобалізації | Сучасні ідеологічні концепції формування глобальних стратегій | Сутність та особливості глобальної економіки | Джерела конкурентоспроможності в глобальній економіці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати