На головну

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Cписок рекомендованої літератури
  2. I. Формування полемічної літератури.
  3. IV. Список дополнительной литературы
  4. VI. Список використаних джерел
  5. VI. СПИСОК ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
  6. VII. СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РЕЦЕПТОВ.
  7. VIІ. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Біфідобактерії і використання їх в молочній промисловості / Л. В. Краснікова, І. В. Салахова, В.І. Шаробайко, Т. М. Ервольдер. - М.: Агроном-ТЕІММП, 1992. - 32с.

2. Коваленко Н. К., Полтавська О. А. Адгезивні властивості біфідобактерій // Вісник Одеського націонал. університету. - 2005. - Т. 10, №7. - С. 117-124.

3. Полтавська О. А. Біологічні Властивості біфідобактерій, ізольованих з різніх природніх джерел: Автореф. дис. Канд. біол. наук. - Київ, 2006. - 21с.

4. Поліектова Е. Л., Краснікова Л. В., Забодалова Л. А. Кисломолочний напій, збагачений пребіотиком і біологічно активними речовинами / / Переробка молока. - 2006. - № 7. - С. 50-51.

5. Копельянц Л. В. Пребіотики та їх роль у функціональному харчуванні. - Молочна промисловість. - 2002. - № 1. - С. 44-46.

4. ГОСТ 25179-90 Молоко і молочні продукти. Методи визначення білка.

5. ГОСТ 25228-82 Молоко і молочні продукти. Визначення термостійкості за алкогольною пробою.

6. ГОСТ 3624-92 Молоко та молочні продукти. Методи визначення кислотності.

7. ГОСТ 3625-84 Молоко та молочні продукти. Методи визначення щільності.

8. ГОСТ 3626-73 Молоко та молочні продукти. Методи визначення вмісту вологи та сухої речовини.

9. ГОСТ 5867-90 Молоко та молочні продукти. Методи визначення жиру.

10. Подрушняк А.Є., Голинько О. Н., Чумак Н.Є. Функціональні харчові продукти - сучасний стан питання / / Продукти та інгредієнти. - 2004. - № 5 (6). - С. 22-25.

11. Гігієнічні вимоги до якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів. Санітарні правила і норми (2.3.2.560-96). - М., 1997.

12. Баннікова Л. А., Королева Н. С., Семеніхіна В. Ф. Мікробіологічні основи молочного виробництва. - М.: Агропромиздат, 1987. - 400 с.

13. Мікробіологія харчових виробництв Н. М. Вербина, Ю. В. Каптеева. М., Агропромиздат, 1988.

14. Степаненко П. П. Мікробіологія молока і молочних продуктов.-М.: Ліра, 2002.-413с.

15. Технологія незбираномолочних продуктів / Т. А. Скорченко, Г.Є. Поліщук, О. В. Грек, О. В. Кочубей / За ред.. скорчено Т. А. Навч. посібн.- Вінниця: Нова Книга, 2005. - 264 с.

16. Цибульська С. А. Функціональні продукти / / Молочна справа. - 2004. - № 7. - С. 7-9.

17. Шевелева С. А., Куваєва І. Б. Оцінка ефективності пробіотичних продуктів / / Переробка молока. - 2004. - № 1. - С. 12-13.

18. Напій кисломолочний «Сніжок» ТУ У 22572180.002-97

19. Харчування людини / Т. М. Димань, М. М. Барановський, М. С. Ківа та ін.; За ред. Т. М. Димань. - Біла Церква, 2005. - 302 с.

20. Сизенко Є.І. Підвищення ефективності виробництва молочних продуктів // Молочна промисловість. - 2005. - № 11 - С. 12.

21. Технологічна інструкція по виробництву кисломолочного напою «Сніжок» ВТП Агропереробка

22. Анципович І. С. Охорона праці в підприємстві м'ясної і молочної промисловості. - М.: Колос, 1992. -238с.

23. Крусь Т. М. Технологія молока та молочних продуктів. - М.: Колос, 2004. -455с.

24. Маршал К. Р. Тенденції розвитку на молочної промисловості // Молочнапромишленность.-2000.№2-с.

 Висновки | Краткая характеристика технологии производства кокса.

Матеріали і методи досліджень | Фізико-хімічні методи | Органолептичний метод | Технологічна діаграма | Динаміка сквашування кисломолочного напою «Сніжок» із полуничним наповнювачем | Органолептичні показники. «Сніжок» із біфідобактеріями без наповнювача | Органолептичні показники. «Сніжок» без наповнювача із біфідобактеріями під час зберігання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати