Головна

РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

  1. E. Служба охорони праці підприємств.
  2. Quot;Розробка та проведення індивідуальної бесіди
  3. VI. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ УМОВ ПРАЦІ І ЖИТТЯ НА СЕЛІ
  4. Аналіз використання фонду оплати праці
  5. Аналіз основних "порогів" знання в праці М. Фуко "Археологія знання".
  6. Аналіз причин зміни поголів'я тварин і продуктивності однієї голови
  7. АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Розглянемо причини що впливають на продуктивність праці в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1.

Причини, що спричинили зниження обсягу випуску продукції Величина зниження обсягу виробництва, грн/чол
1. Зниження продуктивності через внутрізмінні втрат иробочого часу -920
2. Зниження продуктивності через цілоденні втрати робочого часу: -650
3. Зниження продуктивності через вплив завищеного штату на продуктивність нерацінальні режими праці та відпочинку працівників:   -82
4. Зниження продуктивности через зміст завищеної чисельності допоміжних робітників за рахунок застосування часткового способу відшкодування техніки -61
Зниження продуктивности через низький рівень механізації праці. -9
Зниження продуктивності через нераціональне використання робітників на допоміжних процессах -123
Зниження продуктивности через зростання невиходів на роботу -962,5
Зниження продуктивності через вплив завищеного штату на продуктивність через навчання -11
Зниження продуктивности через те, що знов прийняті робітники, працюють гірше досвідчених -6,8
  Разом 2825,3

З таблиці 4.1 бачимо, що на продуктивність праці має вплив зменшення обсягів виробництва через цілоденні, внутризмінні втрати,через недостатню забезпеченість явочними робітниками, причини, що викликають утримання завищеної чисельності робітників, причини, що викликають зниження вихождаемості, тобто зростання невиходів на роботу, причини, які викликають зростання плинності кадрів.

Тобто необхідно розробити заходи, які б зменшили негативний вплив цих причин на продуктивність праці. Вони представлені в таблиці 4.2

Таблиця 4.2

Заходи щодо підвищення продуктивності

Заходи сума, грн.
1. -попередження передчасного стомлення, а також зниження кількості або ліквідації мікро-травм, обумовлених несприятливими умовами праці. -попередження передчасного стомлення за допомогою раціоналізації умов праці, введення оптимальних режимів праці та інших заходів на підприємствах сприяє збільшенню ефективного використання робочого часу. +920
2. -зниження рівня або ліквідації тимчасової непрацездатності через виробничий травматизм, професійну і загальну захворюваність. +650
  - підвищення професійного рівня унаслідок зростання кваліфікації і майстерності у зв'язку із збільшенням виробничого стажу; - можливості використання залишкової трудової активності, великого практичного досвіду і професійних знань пенсіонерів і інвалідів на доступних для них роботах і забезпечення, відповідно до їх фізичних можливостей, умов праці.  
3. Скорочення ривалості робочої зміни, введенням додаткових перерв, створенням умов для ефективного відпочинку в приміщеннях з нормальними метеорологічними умовами. +82
4. Перехід до повного відшкодування техніки,вибір оптимальної амортизаційної політики. +61
Підвищення рівня механізації виробництва здійснюється шляхом механізації ручних робіт, упровадження засобів малої механізації, комплексної механізації робіт на дільницях та в цехах. Автоматизація виробництва забезпечується автоматизованого устаткування, автоматичних систем виробництва. +9
встановлення нормативу часу на одиницю продукції; - впровадження найбільш раціонального режиму використання устаткування, машин і механізмів; - розробка найбільш раціональної структури виробничого процесу; - проведення аналізу виконання норм праці для розкриття резервів виробництва та продуктивності праці; +123
Раціоналізація режиму праці та відпочинку, зниження рівня або ліквідації тимчасової непрацездатності через виробничий травматизм, професійну і загальну захворюваність. +962,5
Прискорювати процес навчання, та залучати інших робітників для ефективного використання трудових ресурсів +11
Вдосконалювати системи навчання та зменшення тривалості +6,8
  Разом +2825,3

Отже, якщо дотримуватися наведених заходів,продуктивність праці може підвищитися на 2825,3грн.
АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ | ВИСНОВКИ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ | Загальні відомості про випуск та реалізацію продукції за місяць | Відомості про трудомісткість видобутку вугілля | Дані про забезпеченість підприємства основними видами матеріалів | Заходи щодо збільшення обсягу випуску продукції | Результати аналізу обсягу реалізації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати