На головну

Результати аналізу обсягу реалізації

  1. I. Фінансові результати
  2. I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
  3. III. Порядок збору, узагальнення та аналізу інформації про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення
  4. III. Примітки до Звіту про фінансові результати
  5. Акт про результати розслідування харчового отруєння
  6. Алгоритм реалізації рішень педагогічної ради
  7. Анализ и оценка результативности занятия в группе детей дошкольного возраста
Причини, що спричинили зниження обсягу реалізації продукції Величина зниження реалізації, грн.
1. Наявність забракованої продукції -440686,95
2. Причини, що викликали збільшення залишків готової продукції на складі на кінець місяця в порівнянні з початком -6174
  Разом -46860,95

Як бачимо з таблиці , найбільше впливає на обсяг реалізації продукції кількість забракованої продукції, отже ця причина вимагає найбільш термінового вживання заходів щодо її усунення. Питома вага інших, визначених підчас аналізу, причин відносно незначна але взагалі не враховувати на їх не можна, тому що без своєчасного контролю та аналізу ці причини можуть призвести до значного зниження обсягів реалізації продукції.

Таблиця 2.8

Заходи щодо збільшення аналізу обсягу реалізації продукції

Заходи, що пропонуються Величина резерву, грн.
1. Підвищити кількість замовлень (насамперед від платоспроможних підприємств) шляхом підвищення якості продукції, а також за рахунок впровадження відповідної цінової політики та інших маркетингових заходів. Розробляти та застосовувати додаткові схеми реалізації продукції. +46860,95
  Разом +46860,95

Виходячи з даних, у разі усунення цих причин, що впливають на обсяг реалізації продукції, підприємство зможе підвищити обсяг реалізації на 46860,95 грн.

 Заходи щодо збільшення обсягу випуску продукції | АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ | Загальні відомості про випуск та реалізацію продукції за місяць | Відомості про трудомісткість видобутку вугілля | Дані про забезпеченість підприємства основними видами матеріалів | РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ | ВИСНОВКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати