На головну

Заходи інформаційного напряму.

  1. III. Заходи щодо забезпечення федерального державного санітарно-епідеміологічного нагляду
  2. III. попереджувальні заходи
  3. V. Заходи щодо джерела інфекції (хворі, носії токсигенних коринебактерій дифтерії)
  4. VI. Заходи щодо джерел інфекції (хворі, носії токсигенних коринебактерій дифтерії)
  5. VI. Заходи у вогнищі дифтерійній інфекції
  6. VI. Протиепідемічні заходи в осередках ВП
  7. VII. Заходи у вогнищі дифтерійній інфекції

Раз на семестр проводилися зустрічі з ректором і проректорами. Навесні 2012 року силами інформаційного напряму була організована зустріч з ректором УрФУ В. А. Кокшарова.

Восени 2012 року була організована зустріч з проректором з інформаційної політики Р. Л. Іваницької і з проректором із соціальної і виховної роботи О. В. Гущин.

12 жовтня 2012р. відбулося VII пленарне засідання Профкому студентів, присвячене інформаційній роботі: (Підсумкові матеріали і постанови на сайті studenturfu.ru). На ньому були детально розглянуті питання по роботі напрямки, викладена статистика і наведені основні цифри і факти.

Також під час проведення фестивалю «Весна УПІ в Уральському федеральному» вся інформаційна підтримка здійснювалася інформаційного напряму. Велися репортажі онлайн, щоденні фотозвіти з заходів.

ПОСТАНОВА з питання №1:

Визнати роботу профспілкового комітету за 2011-2012 рр. задовільною.


2. Звіт про роботу контрольно - ревізійної комісії

Контрольно - ревізійна комісія

Голова - А. В. коромисла

Основними напрямками діяльності ревізійної комісії за звітний період були: перевірка профспілкового членства та повноти збору членських профспілкових внесків, документальні ревізії фінансової діяльності профспілкової організації, перевірка виконання кошторисів профспілкового бюджету.

За звітний період в листопаді 2012 року була проведена перевірка фінансової діяльності профспілкової організації, якій передували перевірки профспілкових організацій структурних підрозділів в жовтні - листопаді 2012 року.

При перевірках профспілкових організацій структурних підрозділів особлива увага приділялася правильності порядку прийому, оформлення заяв та обліку членів Профспілки, а також перевірялося профспілковий членство і повнота збору членських профспілкових внесків.

В результаті перевірок профспілкових організацій структурних підрозділів були виявлені наступні порушення:

1. В окремих облікових картках членів Профспілки були відсутні підписи членів Профспілки, що є грубим порушенням;

2. У зв'язку з відсутністю в більшості структурних підрозділів електронного обліку членів Профспілки і сплати членських профспілкових внесків перевірка повноти збору членських профспілкових внесків була вкрай утруднена;

3. Деякі профспілкові організації структурних підрозділів не завжди день в день здають в бухгалтерію профспілкової організації зібрані за відомостями членські профспілкові внески.

При перевірках профспілкової організації перевірялася наявність реєстраційних документів, облікової політики організації, вибірково перевірялися прибуткові та видаткові документи банку і каси, авансові звіти, статистичні та бухгалтерські звіти, баланси. Неодноразово проводилися перевірки наявності грошових коштів, що знаходяться в касі профспілкової організації, перевірялося дотримання встановленого банком ліміту каси.

В результаті перевірок профспілкової організації було встановлено:

Бухгалтерський облік ведеться автоматизованим способом, зі збереженням даних на паперових носіях, із застосуванням програми «1С Бухгалтерія 7.7», для нарахування заробітної плати використовується програма «1С Бухгалтерія 8.2». Щомісяця роздруковуються журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналіз окремих рахунків, головна книга. Щомісяця формуються баланси.

Доходи організації складаються з членських профспілкових внесків, які надходять на розрахунковий рахунок організації безготівковим шляхом і в касу організації за відомостями сплати членських внесків від студентів, які не отримують стипендію. При наданні послуг прихід грошей в касу здійснюється за допомогою контрольно-касової машини.

На вироблені витрати складаються авансові звіти з додатком документів, що підтверджують витрати і акти на списання. Облік залишків і перевитрати в авансових звітах ведеться бухгалтерією. На підставі касового чека оплачується бензин, на що є відповідний договір. Подорожні листи прикладаються до авансового звіту.

Остання інвентаризація проводилась при зміні головного бухгалтера за станом на 21 лютого 2012р. Станом на день перевірки на балансі вартість основних засобів становить 124тис. 923руб. 13коп. Сума амортизації за основними засобами 12тис. 706 руб. 57коп., Вартість зносу основних засобів, врахована за балансом 39тис. 052руб. 54коп.

Доходи профспілкової організації за 10 місяців 2012р. склали 5млн. 377тис. 275руб., В тому числі зібрано членських профспілкових внесків на суму 4 млн. 302тис. 358руб., Вступних внесків на суму 92тис. 985руб.

Витрати за 10 місяців 2012р. склали 4 млн. 827тис. 178руб. Основними статтями витрат є: заробітна плата штатних працівників (1млн. 973тис. 800руб.), Відрахування членських внесків в обком Профспілки (615тис. 348руб.), Відрахування в СвАПОС (258тис. 141руб.), Підготовка та навчання профспілкових кадрів і активу (299тис . 754руб.), матеріальна допомога членам Профспілки (258тис. 350руб.), преміювання профактиву (229тис. 340руб.).

В результаті вибіркових перевірок були виявлені наступні порушення:

1. В окремих відомостях сплати членських внесків допускаються виправлення у вигляді замазування штрихом прізвищ, сум, підписів;

2. Підзвітними особами не завжди своєчасно здаються авансові звіти;

3. Виявлено несвоєчасне надання в бухгалтерію профспілкової організації документів від постачальників на отримані товари та послуги (накладні, акти виконаних робіт) або вони взагалі не були надані, хоча товар або послуги отримані.

4. Не на всі заходи своєчасно складаються кошториси витрат;

5. Відсутня єдина електронна база обліку членів Профспілки і збору членських профспілкових внесків.

ПОСТАНОВА з питання №2:

Затвердити звіт ревізійної комісії.Робота зі студентським містечком | Про вибори постійно діючого виборного колегіального органу організації

Асоціації студентських організацій технічних університетів країни ШОС в УрФУ | Соціальний захист пільгових категорій студентів. | Заходи соціально-правового спрямування | Нормативно-правове забезпечення. | Проведення культурно-масових заходів | Робота зі столовими | оздоровлення студентів | Перевірка зору | Підготовка методичних матеріалів | внутрівузівських діяльність |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати