Головна

Список використаних джерел

  1. A. Виділіть першу порожню осередок шпальти «Число джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу (од.)».
  2. II. 9. Сформулюйте критерій Релея-Джинса для роздільної здатності точкових джерел. Поясніть роздільну здатність дифракційної решітки.
  3. IV. Список додаткової літератури
  4. VI. Заходи щодо джерел інфекції (хворі, носії токсигенних коринебактерій дифтерії)
  5. VI. Список використаних джерел
  6. VI. СПИСОК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ
  7. VII. СПИСОК Екзаменаційні РЕЦЕПТІВ.

I Нормативні правові акти і опублікована практика

1 Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша: Федер. закон від 30 листопада 1994 № 51-ФЗ: [прийнято Держ. Думою 21 жовтня 1994 р .: з остан. вим. і доп.] // Собр. законодавства Рос. Федерації. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.

2 Житловий кодекс Російської Федерації від 29 грудня 2004 № 188-ФЗ (ЖК РФ) [Електронний ресурс]: (з ізм. І доп.) // Гарант: [сайт информ.-правової компанії]. - [М., 2008]. - Режим доступу: http://www.garant.ru/law/12038291-000.htm (дата звернення: 02.02.2012).

3 Про товариства з обмеженою відповідальністю: Федер. закон від 08 лютого 1998 № 14-ФЗ: [прийнято Держ. Думою 14 січня 1998 г.: схвалити. Радою Федерації Федер. Собр. Ріс. Федерації 28 січня 1998 г.: з остан. вим. і доп.] // Собр. законодавства Рос. Федерації. - 1998. - № 7. - Ст. 785.

4 Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій: Федер. закон від 25 лютого 1999 № 40-ФЗ: [прийнято Держ. Думою 18 вересня 1998 г.: схвалити. Радою Федерації Федер. Собр. Ріс. Федерації 14 жовтня 1998 г.: з остан. вим. і доп.] // Собр. законодавства Рос. Федерації. - 1999. - № 9. - Ст. +1097.

5 Про практику розгляду судами справ про оскарження нормативних правових актів повністю або в частині: Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 29 листопада 2007 р № 48 // Російська газета. - 2007. - 8 грудня.

II Книги

6 Астахов П. А. Спадщина. Юридична допомога з вершини адвокатського професіоналізму / П. А. Астахов. - М.: Ексмо, 2006. - 192 с.

7 Цивільне право: підручник / С. С. Алексєєв, Б. М. Гонгало, Д. В. Мурзін [и др.]; під ред. С. С. Алексєєва. - М.: Проспект, 2012. - 536 с.

8 Концептуальні засади державної підтримки реформування і розвитку місцевого самоврядування в Санкт-Петербурзі / [Н. Т. Агафонов, Г. А. Аракелов, І. Ю. Ареф'єв та ін.]; під ред. В. Е. Рохчін. - СПб. : ІРЕ: СЗФ РНЦМС, 2001. - 311 с.

9 Костіна А. В. Основи реклами [Електронний ресурс]: електрон. навч. / А. В. Костіна, Е. Ф. Макаревич, О. І. Карпухін. - Електрон. дан. - М.: КноРус, 2008. - 1 електрон. опт. Диск (CD-ROM): зв., Цв. - Систем. вимоги: Microsoft Windows 2000 / XP.

III Статті

10 Глушецкій А. Кумулятивне голосування як засіб поповнення нестачі корпоративних прав при формуванні колегіальних органів господарських товариств / А. Глушецкій // Господарство і право. - 2011. - № 3. - С. 29-37.

IV Дисертації та автореферати

11 Дробязкін І. В. Особливості розгляду цивільних справ з іноземним елементом: автореф. дис. ... Канд. юрид. наук / І. В. Дробязкін. - Саратов, 2004. - 26 с.

12 Вишняков І. В. Моделі і методи оцінки комерційних банків в умовах невизначеності: дис. ... Канд. екон. наук / І. В. Вишняков. - М., 2002. - 234 с.

V Словники та енциклопедії

13 Бланк І. А. Енциклопедія фінансового менеджменту: в 4 т. / І. А. Бланк. - 2-е изд., Стер. - М.: Омега-Л, 2008. - 4 т.

14 Бланк І. А. Енциклопедія фінансового менеджменту: в 4 т. Т. 4. Управління фінансовою стабілізацією підприємства / І. А. Бланк. - 2-е изд., Стер. - М.: Омега-Л, 2008. - 484 с.

VI Інші джерела

15 Цивільна справа № А79-743 / 2011 // Федеральний Арбітражний суд Волго-Вятського округу, 2011 року.

 Оформлення списку використаних джерел | Правила оформлення бібліографічних посилань

Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт з дисциплін кафедри цивільного права і процесу | дипломної роботи | Вимоги до структури дипломної роботи | Вибір теми та організація виконання дипломної роботи | Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту і дорівнює п'яти знакам (1,25 см). | Приклад - 1.1, 1.2, 1.3 і т.д. | Порядок захисту дипломної роботи | ЗАТВЕРДЖУЮ | реферат |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати