Головна

Цілі курсової роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  6. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  7. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

ДЕРЖАВНЕ БЮДЖЕТНА освітні установи СЕРЕДНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО ОСВІТИ МІСТА МОСКВИ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ № 13 імені С. Я. Маршака

   

ПОЛОЖЕННЯ ПРО курсової роботи

З методичними рекомендаціями щодо виконання

Москва 2011


загальні положення

1.1. Це Положення про роботі з методичними рекомендаціями щодо виконання (далі по тексту - Положення) розроблено відповідно до Типового положення про освітній установі середньої професійної освіти (середньому спеціальному навчальному закладі), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 543 від 18 липня 2008 р листом Міністерства освіти та науки РФ «Рекомендації щодо організації виконання та захисту курсової роботи (проекту) з дисципліни в освітніх установах середньої професійної освіти» від 5.04.1999 № 16-52-55ін / 16-13 і робочим навчальним планом Державного бюджетного освітнього закладу середньої професійної освіти міста Москви Педагогічний коледж № 13 імені С. Я. Маршака (далі - коледж).

1.2. Курсова робота (проект) з дисципліни є одним з основних видів навчальних занять і формою контролю навчальної роботи студентів в Коледжі.

1.3. Виконання студентом курсової роботи (проекту) (далі - КР) здійснюється на заключному етапі вивчення навчальної дисципліни, в ході якого здійснюється навчання застосуванню отриманих знань і умінь при вирішенні комплексних завдань, пов'язаних зі сферою професійної діяльності майбутніх фахівців.

1.4. Написання КР передбачає глибоке вивчення студентом обраної теми. При її написанні студент повинен познайомитися з новітніми джерелами, літературою, публіцистичними виступами, проявити здатність до науково-дослідницької роботи.

1.5. КР виконується самостійно під керівництвом викладача даної дисципліни відповідно цим положенням.

1.6. КР виконується в терміни, визначені робочими навчальними планами зі спеціальностей Коледжу.

Цілі курсової роботи

2.1. Виконання студентом КР з навчальної дисципліни проводиться з метою:

- Систематизації та закріплення отриманих теоретичних знань і практичних умінь по загально-професійних дисциплін або професійним модулів;

- Поглиблення теоретичних знань відповідно до заданої теми;

- Формування умінь застосовувати теоретичні знання при вирішенні поставлених питань;

- Формування умінь використовувати довідкову, нормативну та правову документацію;

- Розвитку творчої ініціативи, самостійності, відповідальності і організованості;

- Придбання навичок самостійної науково-дослідницької роботи;

- Оволодіння методикою наукового дослідження, узагальнення, логічного викладу матеріалу;

- Підготовки до державної атестації;

- Вироблення вміння публічного захисту (доповідь, відповіді на питання, відстоювання своєї думки і т.д.).

 БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК | Організація розробки тематики курсових робіт

Керівництво та контроль | Вимоги до структури та оформлення КР | Літературознавчий аспект вивчення байки в родо-жанрової специфіки | Схема аналізу байки | ПРОТОКОЛ | | | | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати