Головна

Тема №18. Пред'явлення позову та відкриття провадження у справі.

  1. Аналіз ризиків впровадження інвестиційних проектів: методи зниження ризику.
  2. Аналіз ризиків впровадження інвестиційних проектів:методи аналізу ризику
  3. Безсумнівним при цьому залишається те положення, що головним еле­ментом структури адміністративного процесу є процесуальне провадження.
  4. великі географічні відкриття.
  5. Виконавче провадження
  6. Вимоги до впровадження інтерактивного навчання.
  7. Відкриття документа

План практичного заняття:

1. Поняття та елементи позову. Види позовів. Право на позов.

2. Засоби захисту інтересів відповідача. Передумови права на звернення до суду і порядок його здійснення.

3. Реалізація права на пред'явлення позову та відкриття провадження по справі. Подання позовної заяви. Форма і зміст позовної заяви.

4. Умови і порядок відкриття провадження у справі. Правові наслідки відкриття провадження у справі.

Основні поняття: позовне провадження, позов, мирова угода, позовна заява, зустрічний позов, заперечення проти позову, відкриття провадження.

Вирішити запропоновані ситуативні задачі:

Задача 1.

Гр-н Огарків подав у суд позов нагр-на Яшиного про стягнення боргу, зазначивши у позовній заяві, що відповідач у 2009 р. позичив у нього 3 тис. грн строком на три роки, але борг до цього часу не повернув. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, посилаючись на те, що встановлений законом термін позовної давності позивачем пропущений.

Чи правомірні дії судді?

Задача 2.

Білобров, який є учасником ТОВ «Роберт», дізнався, що генеральний директор ТОВ «Роберт» два роки тому назад уклав договір купівлі-продажу нежилого приміщення (цеху з виготовлення меблі), що належало ТОВ. Відповідно до договору, оплата приміщення повинна була здійснена протягом 10 років в будь-який момент на розсуд покупця. Після передання приміщення та реєстрації права власності, приміщення було передано ТОВ «Роберт» в оренду. Вважаючи, що названі правочини вчинені з метою «віводу» найбільш ліквідного майна, Білобров вирішив звернутись до суду. Але адвокат, що консультував його, стверджував, що Білобров не має права на подання позову, оскільки не є стороною у вказаних правочинах.

Які позови та до кого має право подати Білобров? Визначте їх елементи.

Задача 3.

Броварський районний суд, розглянувши спір між колишнім подружжям Лиховод про поділ будинку, ухвалив рішення, згідно з яким гр-ну Лиховоду О. виділена північна частина будівлі, а його дружині гр-ці Лиховод К. (з урахування, що з нею залишено малолітню дитину) - південна частина (в рівних частках). Через півроку гр-ка Лиховод К., не погоджуючись з поділом будинку, подала до суду інший варіант його поділу, посилаючись на те, що прийнятий судом варіант поділу її не влаштовує. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви.

Чи правомірні дії судді?

Задача 4.

Гр-ка Сливенко пред'явила позов до гр-на Малько про збільшення розміру аліментів, що були стягнуті з відповідача рішенням суду два роки тому. Позивачка зазначала, що її син - відповідач по справі - не надає їй матеріальної допомоги, яку вона потребує як непрацездатна. З погіршенням стану здоров'я і нерегулярністю виплати пенсії цих коштів за рішенням суду для проживання недостатньо, тому син має сплачувати по 1200 грн щомісяця, оскільки його заробіток збільшився, він закінчив навчальний заклад і працює. Зважаючи на наявність рішення суду між цими сторонами про той самий предмет й на тих самих підставах, суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, посилаючись на п.2 ч.2 ст. 122 ЦПК України.

Чи правомірні дії суду?

Задача 5.

Розглянувши справу за позовом заводу «Більшовик» до гр-на Зозулі про стягнення з нього заподіяної шкоди, суд позов задовольнив. Оскаржуючи рішення, гр-н Зозуля зазначав, що позовну заяву пред'явив і підтримував майстер цеху на підставі довіреності, яку підписав начальник цеху, хоча керівництво заводу претензій до нього не пред'являло.

Яке буде рішення суду апеляційної інстанції? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 6.

Гр-н Зайко працював столярем і був звільнений з роботи із-за непрацездатності. Вважаючи звільнення неправомірним, гр-н Зайко звернувся до суду з позовом на фабрику "Меблі" щодо поновлення його на роботі та виплаті йому грошової компесації за вимушений прогул. В порядку провадження у справі до судового розгляду суд залучив на сторону відповідача третю особу-начальника цеху фабрики, за ініціативою якого і був звільнений гр-н Зайко. До розгляду справи наказом по фабриці гр-н Зайко був поновлений на роботі і з цих підстав позивач звернувся до суду із заявою про відмову від позову. Суд прийняв його відмову і постановив ухвалу про закриття провадження у справі.

Визначить правильність прийняття судом відмови від позову.

Задача 7.

Чи може суддя прийняти заяву до провадження у наступних випадках:

i. до позовної заяви не додані доказі, що обґрунтовують вимоги позивача;

ii. позов поданий після закінчення строку позовної давності;

iii. з позовом про стягнення аліментів звернувся віддів внутрішніх справ;

iv. з позовом про обмеження дієздатності громадянина звернувся прокурор;

v. в заяві ставиться питання про неконституційність рішення обладміністрації;

vi. позовна заява не сплачена судовім збором;

Які ухвали повинні бути постановлені судом?

Задача 8.

Бригада теслярів за договором підряду з кооперативом зобов'язалась побудувати сховище для сільгосппродукції. Бригада свої обов'язки виконала в строк і якісно, кооператив же відмовився сплатити гроші у зв'язку з тим, що кошторисом видатки на це будівництво не були передбачені. Бригада звернулась з позовом до суду. В позовній заяві було також прохання забезпечити позов шляхом накладання арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку кооперативу в банку.

Чи підлягає задоволенню заява бригади про забезпечення позову? Чи може бути заміна способу забезпечення позову? Які права має сторона, якщо забезпеченням позову їй були завдані збитки?

Завдання для індивідуальної роботи:

Скласти позовні заяви про:

¾ відшкодування шкоди;

¾ розірвання шлюбу;

¾ поновлення на роботі.

Завдання для самостійної роботи

1. Процесуальні засоби, що забезпечують відповідачу захист своїх інтересів проти позову.

2. Зустрічний позов. Порядок пред'явлення зустрічного позову.

3. Зміна позову.

4. Відмова від позову.

5. Визнання позову.

6. Процесуальні засоби порушення цивільної справи в судах іноземних держав.

Контрольні питання:

1. Розкрийте поняття позову у матеріальному та процесуальному змісті.

2. Охарактеризуйте елементи позову.

3. Дайте визначення предмету і підстави позову

4. Чим відрізняються позитивні і негативні позови?

5. Дайте класифікацію позовів за способом процесуального характеру.

6. На якій стадії процесу вирішується питання про наявність чи відсутність у позивача права на звернення до суду за захистом своїх суб'єктивних прав?

7. Охарактеризуйте стадію відкриття провадження по справі.

8. Охарактеризуйте способи захисту відповідача

9. Визначити правила пред'явлення зустрічного позову.Нормативно-правові акти та література | Тема №19. Провадження у справі до судового розгляду.

Тема №11. Підсудність цивільних справ. | Тема №12. Строки у цивільному процесі. | Тема №13. Судові виклики та повідомлення. | Тема №14. Судові витрати. | Нормативно-правові акти та література | Тема №15. Заходи процесуального примусу (санкції). | Тема №16. Докази і доказування в цивільному процесі | Нормативно-правові акти та література | Модуль №2. Провадження у суді першої інстанції. | Нормативно-правові акти та література |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати