На головну

Посилання на статті з журналів і газет, в тому числі електронних

  1. A. Для скорочення кількості арифметичних операцій при обчисленні функцій.
  2. I.4. Розрахунок сум амортизаційних відрахувань, що підлягають включенню до кошторису.
  3. II. Монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті та публікації
  4. II. нормативні посилання
  5. II. Рішення економічних задач за допомогою диференціального обчислення.
  6. II. Структура і чисельність ради
  7. IV. Порядок обчислення розрахункових величин пожежного ризику на об'єкті

Лефевр, В. а. Від психофізики до моделювання душі [Текст] / В. а. Лефевр // Питання філософії. - 1990. - № 7. - С. 25-31.

Мітін, А. в. Інвестиційні рішення: від складного до простого [Текст]: [Електронний ресурс]: / А. в. Мітін. - Електрон. ст. - Режим доступу до ст. www.lib.com.ua

Райцин, І. В окопах торгових воєн [Текст] / І. Райцин // Діловий світ. - 1993. - 7 жовтня.

Рукавишников, В. о. Соціальна напруженість [Текст] / В. о. Рукавишников // Діалог. - 1990. - № 8. - С. 32-45.

Посилання на статті з енциклопедії і словника

Бірюков, В. в. Моделювання [Текст] / В. в. бірюков, Ю. а. Гаст, Є. с. геллер // Вікіпедія. - 3-е изд. - М., 1974. - Т. 16. - С. 393-395.
 Дисертація [Текст] // Радянський енциклопедичний словник. - М., 1985. - С. 396.

Посилання на матеріали конференцій, з'їздів

Проблеми вузівського підручника: Тези доповідей III Всесоюзній науковій конференції [Текст]. - М .: МІСД, 1988.-156с.

Посилання на збірники

Філософські проблеми сучасної науки [Текст] / Упоряд. В. н. Іващенко. - Київ: Веселка, 1989. - 165 с.

Безперервна освіта як педагогічна система [Текст]: Збірник наукових праць НДІ вищої освіти / Відп. ред. Н. н. Нечаєв. - М .: НІІВО, 1995. - 156 с.

Посилання на іноземну літературу

AusubelD-P. Das Jugendalter [Текст]. - Mоnchen, 1968. - 284 p.

Homans G. Social Behaviour as Exchange [Текст] // American Journal of Sociology. - 1958. - Vol. 63. - P. 32-49.

Mannheim К. The Problem Generations [Текст] // K. Mannheim. Esseys on the Sociology of Knowledge. - London, 1952. - P. 131-154.

 Зразок відкликання наукового керівника | Посилання на архівні джерела

ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ | Структура випускної кваліфікаційної роботи | Загальні вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи. | Структура тексту і мова викладу. | Оформлення цитат і виносок. | Оформлення табличного та ілюстративного матеріалу | Складання та оформлення списку літератури. | НАУКОВИЙ КЕРІВНИК І ЙОГО ОБОВ'ЯЗКИ | Рецензування ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | Захист випускної кваліфікаційної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати