На головну

Зразок відкликання наукового керівника

  1. V. ВІДГУК КЕРІВНИКА НА КУРСОВУ РОБОТУ ТА ЇЇ ЗАХИСТ
  2. А1 ФОРМА відгуки КЕРІВНИКА ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  3. Авторитет керівника, комплекс «угрожаемого авторитету».
  4. Авторитет керівника.
  5. авторитету керівника
  6. Квиток № 11. Послідовники наукового управління Тейлора
  7. Квиток №9. Особливості виховної діяльності керівника дитячого творчого об'єднання.

ВІДГУК

на випускну кваліфікаційну роботу студента ___________

(П. І. Б.)

групи ____________________ факультету _________________,

на тему ________________________________________________

(Найменування теми)

(Відгук дається в довільній формі з викладенням таких питань: актуальність теми, її новизна, оцінка умінь автора самостійно ставити проблеми, аналізувати існуючу літературу, правильно вживати наукові поняття і довідково-бібліографічний апарат, повнота використання теоретичних знань при вирішенні прикладних проблем, вміння робити висновки . в кінці відкликання дається рекомендація до захисту і висловлення думки щодо оцінки роботи, проте воно не повинно виражатися в бальною системою).

(Вчені ступінь і звання керівника)

додаток 7

Зразки бібліографічних описів творів друку
 в списках літератури

Посилання на монографії, підручники або навчальні посібники одного або декількох авторів

Дмитрієв, А. В. Конфліктологія [Текст]: навчальний посібник / А. В. Дмитрієв. - М .: Гардарики, 2000. - 320с.

Історія соціології в Західній Європі і США [Текст]: підручник / за ред. Г. В. Осіпова.- М .: Норма - Инфра, 1999. - 576с.

Соціологія. Основи загальної теорії [Текст]: навчальний посібник / Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичева, А. В. Кабища і ін. За ред. Г. В. Осипова, Л. Н. Москвичева. - М .: Аспект Пресс, 1996. - 461с.

Турсунов, А. Підстави космології: критичні нариси [Текст]: монографія / А. Турсунов. - М .: Думка, 1979. - 237с.

 Захист випускної кваліфікаційної роботи | Посилання на статті з журналів і газет, в тому числі електронних

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ | Структура випускної кваліфікаційної роботи | Загальні вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи. | Структура тексту і мова викладу. | Оформлення цитат і виносок. | Оформлення табличного та ілюстративного матеріалу | Складання та оформлення списку літератури. | НАУКОВИЙ КЕРІВНИК І ЙОГО ОБОВ'ЯЗКИ | Рецензування ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати