Головна

Рецензування ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  6. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  7. I. Мета і завдання роботи.

З метою отримання додаткової об'єктивної оцінки праці дипломника фахівцями в області сервісу і туризму проводиться рецензування дипломної роботи.

Як рецензентів можуть залучатися фахівці державних органів, сфери бізнесу, виробництва та НДІ, а також професори і викладачі інших вузів.

Оформлена дипломна робота разом з відгуком керівника надається дипломником рецензента не пізніше, ніж за 7 днів до захисту.

У рецензії має бути зазначено значення вивчення даної теми, її актуальність, наскільки успішно дипломник впорався з розглядом теоретичних і практичних питань. Потім дано розгорнуту характеристику кожного розділу дипломної роботи з виділенням позитивних сторін і недоліків. У висновку рецензент викладає свою точку зору про загальний рівень дипломної роботи і виставляє оцінку, яка виноситься на розгляд ДАК. Обсяг рецензії повинен становити 2-3 сторінки друкованого тексту (Див .: Додаток 5).

Підписана рецензентом рецензія представляється в ДАК разом з дипломною роботою у встановлені терміни.

У разі, якщо керівник або рецензент, виходячи зі змісту дипломної роботи, не вважають за можливе допустити слухача до захисту дипломної роботи в ДАК, це питання розглядається керівництвом кафедри соціальних наук і технологій за участю керівника та автора дипломної роботи.

 НАУКОВИЙ КЕРІВНИК І ЙОГО ОБОВ'ЯЗКИ | Захист випускної кваліфікаційної роботи

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ | Структура випускної кваліфікаційної роботи | Загальні вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи. | Структура тексту і мова викладу. | Оформлення цитат і виносок. | Оформлення табличного та ілюстративного матеріалу | Складання та оформлення списку літератури. | Зразок відкликання наукового керівника | Посилання на статті з журналів і газет, в тому числі електронних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати